ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

CMP u pacientů s HIV/AIDS

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 10.02.2020

 • virus HIV napadá v organismu skupinu bílých krvinek, tzv. CD4+ T lymfocyty (nazývané také pomocné lymfocyty), ve kterých se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Tyto bílé krvinky hrají důležitou roli v obranyschopnosti lidského organismu, jejich pokles vede k selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS
 • CMP u pacientů s HIV/AIDS nejsou časté
 • není zcela jasné, jak často se jedná o koincidenci a jak často o skutečnou kauzální souvislost s infekcí, jejími komplikacemi či její léčbou
  • v populační studii z r.2004 byla zjištěna asociace AIDS se zvýšeným rizikem iCMP (RR 9.1) i ICH (RR 12.7), slabinou byl nízký počet pacientů    [Cole, 2004]
  • jiná studie neprokázala vyšší riziko CMP u pacientů s vysokým počtem CD4+ T lymfocytů nebo nízkkou hladinou HIV RNA  [Marcus, 2014]

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Laboratorní diagnostika HIV infekce

 • průkaz specifických HIV protilátek
  • objevují se téměř ve 100% HIV infikovaných osob za 3 týdny až 3 měsíce po infekci
  • v období krátce po infekci, kdy ještě protilátky nejsou vytvořeny („imunologické okno“), může být odběr falešně negativní
  • u epidemiologicky či klinicky suspektních případů je nutné vyšetření za 2-3 měsíce opakovat
 • přímá virologická diagnostika (průkaz virového antigenu p24 nebo virové RNA v krvi (virová nálož)
  • diagnostika vertikální infekce dětí v prvním půlroce až roce života (PCR HIV RNA)
  • diagnostika akutní infekce HIV (p24 a PCR HIV RNA)
  • testování bezpečnosti krve od dárců v inkubační době HIV infekce (p24)
  • sledování průběhu HIV infekce (progrese a efektu léčby – virová nálož PCR HIV RNA)
 • Imunologické vyšetření ukazuje v průběhu infekce HIV a onemocnění AIDS kontinuální snižování počtu CD4 buněk s rozvojem těžkého imunodeficitu
  • v průběhu léčení  ve specializovaných centrech je počet CD4+ T lymfocytů spolu s hodnotami virové nálože pravidelně sledován

Etiopatogenetická diagnostika iktu

 • HIV vaskulopatie je dg per exclusionem, přítomnost HIV u mladého pacienta s CMP by neměla být důvodem k neprovedení komplexní diagnostiky, neboť HIV infekce bude často pouze incidentální
 • důležité je pátrat po oportunních infekcích (vč. MR a LP) či nádorech a po abusu drog
 • pacienti s HIV by měli být vyšetření na neurosyfilis (a vice versa)
 • významné je podrobné kardiologické došetření vč TEE

Terapie

 • protidestičková terapie (ASA 100 g/d)   (AHA/ASA 2021 2a/C-LD)
 • léčba protivirová, vedoucí k normalizaci CD4
  • terapie někdy může paradoxně vést k vyššímu riziko iCMP – Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)    [Newsome, 2009]
  • efekt kortikoidů je nejasný, popisovány jsou režimy high-dose i.v. + následně p.o.