OBECNÉ POSTUPY

Hypoglykémie

 Vloženo 16.11.2019 , poslední aktualizace 22.01.2021

 • glukóza je hlavním zdrojem energie pro mozkovou tkáň, více než 90 % ener­gie získává mozek při oxidaci glukózy. I během hypoglykémie zůstává glukóza pro mozkový metabolizmus nejdůležitějším energetickým substrátem
 • poměr glukózy v mozku/séru = 0.6-0.7, při mozkových poraněních klesá na 0.2-0.4 ! (⇒ vyšší citlivost k hypoglykémii)
 • udržování plazmatické koncentrace glukózy v úzkém rozmezí 3.3 – 5.9 mmol/l (nalačno) a 7,7 mmol/l (po jídle) je zajišťováno kromě dalších mechanizmů systémem kontraregulačních hormonů (glukagon, adrenalin, růstový hormon, kortizol)
 • hypoglykémie vzniká na základě relativní nebo absolutní převahy inzulinu, jehož účinek není dostatečně vyrovnáván kontraregulačními mechanizmy (nedojde k vyplavení hormonů, které způsobí štěpení jaterního glykogenu a tím vyrovnávání glykémie)
 • porušená rovnováha může nastat buď při:
  • endogenně, či exogenně podmíněné převaze inzulinu či PAD
  • selhání kontraregulačních hormonů
 • hranice hypoglykémie udávána různě (glykémie < 3.3-3.9 mmol/l, závažná < 2.2 mmol/l)
  • u star­ších lidí a diabetiků, zvláště nedokonale kompenzovaných, se mohou některé hypoglykemické příznaky projevit již při glykemiích mezi 3-5 mmol/l
 • chronické hypoglykémie zvláště u seniorů se mohou projevovat jako kognitivní deteriorace a zmatenost

Etiologie

Endogenní či exogenní převaha inzulinu, předávkování PAD
 • podaná dávka inzulinu neodpovídá aktuální potřebě diabetika
  • zvýšení citlivosti na inzulin endogenní i exogenně podaný např. v průběhu cvičení a po fyzické zátěži
  • snížená potřeba inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 1. typu ve fázi „honeymoon period“, tedy v období, kdy se po zahájení inzulinoterapie zlepší hodnoty glykemie i funkce vlastních β – buněk Langerhansových ostrůvků
  • ↓ potřeba po redukci tělesné hmotnosti
  • ↓ potřeba po požití většího množství alkoholu (blokuje glukoneogenezu v játrech),  při hypofunkci štítné žlázy, nadledvin a hypofýzy, při zhoršené funkci ledvin (zpomalení odbourávání inzulinu)
 • inzulinom
  • většinou benigní a solitární nádor vycházející z B-buněk Langerhansových ostrůvků, který se vyznačuje nadprodukcí inzulinu
  • typické jsou hypoglykemické příhody především nalačno
 • předávkování inzulinem či PAD (hlavně sulfonylmočovinové řady)  –  omylem (opakování dávky) nebo úmyslně
  • při vyšších dávkách inzulinu pacient upadá do hlubokého bezvědomí s velmi nejistou prognózou, těžká neuroglykopenie je pak následována vznikem edému mozku a pacienta se nedaří zachránit
  • po požití derivátů SU po několika hodinách může dojít ke stejné situaci, nebezpečná je protrahovaná hypoglykémie
Nedostatek glukózy
 • snížený příjem (nechutenství)
 • postprandiální hypoglykemie se může objevit při zrychleném vyprazdňování žaludku (např. u pacientů po resekci žaludku, gastrektomii, vagotomii)

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • kapilární odběr může být negativně ovlivněn tkáňovou hypoperfúzí
 • spolehlivější je odběr ze žíly

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.