Hypertenze a riziko CMP

Ve věku 40-69 let je každé zvýšení TKs o 20 mmHg provázeno 2x vyšším rizikem iCMP [Lewington , 2002]
Výsledky studie HOPE - redukce rizika CMP
Výsledky studie PROGRESS (2001)

Postup při měření TK

Měření TK u lékaře

 • auskultační metoda měření je považována za přesnější ve srovnání s oscilometrickým způsobem
  • validizované digitální bezrtuťové auskultačni tonometry   Digitální bezrtuťový auskultačni tonometr 
  • validizované digitální tonometry měřící na oscilometrickém principu
  • digitální přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou z důvodu značné nepřesnosti doporučovány
 • měřit u sedícího pacienta po 5-10ti minutovém uklidnění
 • na paži s volně podloženým předloktím ve výši srdce
 • při první návštěvě pacienta měřit TK na obou pažích
 • je nutná přiměřeně široká a dlouhá manžeta
  • obvod paže < 33 cm – manžeta 12 cm
  • obvod paže 33-41 cm – manžeta  15 cm
  • obvod paže > 41 cm – manžeta 18 cm
 • diastolický krevní tlak odečítat při vymizení ozev (V. fáze Korotkovových fenoménů).
  • u pacientů s vysokým minutovým objemem srdečním nebo s periferní vazodilatací jsou Korotkovovy fenomény někdy slyšitelné ažk 0 mm Hg (tzv. fenomén nekonečného tónu). Za těchto situací odečítáme diastolický TK jako IV. fázi  Korotkovových fenoménů (náhlé zeslabení ozev).
 • měřít 3x, zapsat průměr z 2. a 3. měření
 • občas měřit na obou horních končetinách, relevantní je nález na končetině s vyšším TK
 • měření TK ve stoje je důležité u starších nemocných a diabetiků s hypertenzí pro častější možnost ortostatické hypotenze
  • měření vestoje provádíme po 1, resp. 5 min vzpřímené polohy
  • manžeta s tonometrem by měla být v úrovni srdce a paže podepřena jako při měření vsedě

Holterovské monitorování TK (ABPM)

Indikace TK Holtera

 • zvýšená variabilita TK
 • diskrepance mezi TK doma a u lékaře (fenomén bílého pláště
 • maskovaná hypertenze – vyšší TK doma a normální hodnoty TK u lékaře
 • rezistence k léčbě
 • podezření na epizody hypotenze (zejména u starších a diabetiků)
 • zvýšení TK v těhotenství a podezření na eklampsii

Jako normální TK se udává:

 • 24 hodinový průměr ≤ 130/80 mm Hg
 • denní průměr ≤135/85 mm Hg
 • noční průměr TK ≤ 120/70 mm Hg
Tlakový Holter

Domácí měření (HBPM)

 • zlepšuje spolupráci  pacienta při léčbě a omezuje vliv syndromu bílého pláště, odhalí kolísání TK během dne
 • technika měření:
  • před měřením klid 5-10 minut + bez větší fyzické aktivity 30 minut před měřením
  • sedět vzpřímeně, nohy na podlaze, nezkřížené
  • paže podepřená např. na stole ve výši srdce
  • 2 měření s odstupem 1 minuty, ráno a večerě
  • výsledky zapisovat do TK deníku

Klasifikace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • obecnou zásadou jej snížit pod hodnotu 140/90 mmHg u všech pacientů s hypertenzí a pokud nemocný toleruje nižší hodnoty TK, lze léčbu ponechat.
 • cílová hodnota u zvlášť rizikových osob ~ 130/80 mmHg
 • ve vyšším věku bude vhodnější snižovat TK na hodnoty kolem 135-139/85-89 mmHg.

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nefarmakologická léčba

 • nekouřit  → odvykání viz zde
 • snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou
 • dostatečná tělesná aktivita (30-45 min. 3x-4x týdně)
 • snížení nadměrné konzumace alkoholu (u mužů do 30 g/den, u žen do 20 g/den)
 • omezení příjmu soli do 5-6 g/den (v sekundární prevenci až na 2.4 či 1.5 g/d)
 • zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu tuků, zejména nasycených
 • omezení léků podporujících retenci sodíku a vody (NSAF,  sympatomimetika, kortikoidy u citlivých žen event. steroidní antikoncepce)

Farmakologická léčba

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.