INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / CÉVNÍ MALFORMACE

Kapilární teleangiektázie

Vloženo 09.12.2019, poslední aktualizace 24.02.2022

 • 2.nejčastější vaskulární malformace (tvoří 16-20% všech malformací) po venózním angiomu
 • ložisko je tvořeno cévami, které připomínají dilatované kapiláry (lumen 20-500um) a jsou oddělené normální mozkovou tkání (na rozdíl o kavernózní malformace)
 • asi 2/3 lézí mají viditelnou drobnou drénující žílu
 • lokalizace: v pontu, cerebellu a míše
 • v drtivé většinou jsou asymptomatické
  • nízký potenciál ke krvácení, pokud nejsou vícečetné v rámci např. Rendu-Osler-Weberova syndromu (v rámci něj se může kombinovat  AV malformacemi)   Kožní a slizniční projevy u HHT (Rendu-Osler-Weber)
  • mohou způsobovat lokální neurologický deficit (většinou je ale způsoben přidruženou cévní patologií)

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • tumor (gliom, metastáza)
 • subakutní ischemie s hemoragickou infarzací
 • cerebritis
 • vaskulární malformace
  • kavernózní malformace
  • developmental venous anomaly (DVA) – venózní angiom
  • drobná AVM

Terapie

 • konzervativní postup (obtížně přístupná lokalizace v pontu, léze v drtivé většině asymptomatické)
 • MR monitorace není třeba, pokud má léze typický vzhled