ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Bow-Hunter syndrom

Vloženo 27.11.2019 , poslední aktualizace 28.09.2020

Definice

 • symptomatická VB insuficience způsobená mechanickou okluzí AV v oblasti atlanto-axiálního skloubení během rotace hlavy

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • klinické příznaky bývají většinou při současné kontralaterální patologii AV (stenóza , okluze hypoplazie), tedy komprimována je dominantní AV
  • tranzientní  vertigo, poruchy zraku, ev. až poruchy vědomí
  • iCMP ve VB povodí
 • klinické příznaky jsou provokovány jednostrannou rotací a mizí po navrácení hlavy do neutrální polohy

Diagnostika

Neurosonologie s dynamickými testy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

RTG C páteře + dynamické snímky

 • k detekci instability

Dynamické DSA

 • možnost detekovat oblast komprese (může být kdekoliv od vstupu do C6 až po etáž C1/2)
 • nezjistíme ale přesnou příčinu komprese
Dynamická DSA s průkazem okluze AV při rotaci hlavy

Dynamické CTA

 • vyšší radiační zátěž než DSA
 • možnost detekovat oblast i příčinu komprese
Hypertrofický proccessus transversus s kompresí a.vertebralis

Management

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.