ISCHEMICKÉ CMP / ETIOLOGIE

Susacův syndrom

Vloženo 01.09.2020 , poslední aktualizace 18.02.2022

 • mikroangiopatie postihující mozek, retinu a kochleu  (retino-kochleo-cerebrální dysimunitní vaskulopatie)
 • nemoc popsána Johnem Susacem v r.1979 (první případy referovány již v r. 1973)  (Pfaffenbach, 1973)
 • postihuje převážně ženy (3:1) ve 2.-4.dekádě, nezřídka vazba na porod
 • příčina není známa, zvažuje se vaskulitida (autoimunitní mikroangiopatie) či autoimunitní koagulopatie (s pozitivitou APL)  (Bucciareli, 2014)
  • může se jednat též o syndrom s různým patogenetickým podkladem

 

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Zobrazovací metody

 • na MR obraz leukoencefalopatie, převážně supratentoriálně
  • mikroinfarkty v capsula interna „string of pearls“
  • drobné léze periventrikulárně, v centrum semiovale, cerebellu
  • specifické léze v corpus callosum – „snowball lesions
 • může být i postižení šedé hmoty a leptomeningeální enhancement (cca v 30%)
  • užitečné v dif dg SM a ADEM

Oftalmologické vyšetření

 • širokoúhlý fluoresceinový angiogram může ukázat uzávěr tepny.
  • často okluze periferních větví sítnicových tepen – BRAO
  • segmentální hyperfluorescence, výpadky v náplni tepny, periferní kapilární změny
 • pátrat po známkách uveitidy

Laboratorní vyšetření

 • likvor
  • nejsou přítomny oligoklonální pásy
  • sporadicky lymfocytární  pleiocytóza ev. hyperproteinorhachie
 • KO: někdy monocytóza nebo eozinofilie
 • v séru lze nalézt lehlou elevaci antinukleárních a/nebo antifosfolipidových protilátek

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostická kritéria

Suspektní Inkompletní Kompletní
1 symptom 2 symptomy Kompletní triáda
absence významných cévních rizikových faktorů (ateroskleróza a/nebo koagulopatie)
+ jeden rizikový faktor z následujících:

 • žena mezi 20-40 lety věku
 • manifestace během jednoho roku od porodu
 • charakteristický MR nález – léze v corpus callosum, capsula interna a periventrikulárně

Dg. kritéria dle Vishnevskia-dai

Diferenciální diagnostika

 • demyelinizační choroby
  • roztroušená skleróza, NMO
  • ADEM
 • multiinfarktová onemocnění
 • další autoimunitní choroby
  • antifosfolipidový syndrom
  • Behçetova choroba
  • Takayasova nemoc
  • Wegenerova granulomatóza
  • Systémový lupus erythenmatosus
  • Sarkoidóza
  • Sjögrenův syndrom
 • infekce
  • Creutzfeldt Jakobova nemoc
  • lymeská borrelióza
  • virová encefalitis
  • syfilis
  • Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)
 • malignita či paraneoplastický syndrom

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.