ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

Binswangerova choroba

Vloženo 19.01.2021 , poslední aktualizace 26.01.2021

Úvod

 • jedná se ve skutečnosti o syndrom
 • synonyma jsou:
  • Binswangerova encefalopatie
  • subkortikální leukoencefalopatie
  • multiinfarktová nebo vaskulární demence Binswangerova typu
  • subkortikální arteriosklerotická encefalopatie ( SAE)  
  • subcortical ischemic vascular disease
 • projevuje se obvykle po 50.roce věku a vzniká na podkladě arteriolopatie, typicky u dlouhodobé a špatně korigované hypertenze
 • klinicky dominuje progredující porucha motorických funkcí a vaskulární kognitivní deficit (VCI)

Etiologie

 • arteriolopatie, ateroskleróza, trombembolie
 • lokalizace typicky v subkortikálních oblastech (BGG, thalamus, kmen)

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Zobrazovací metody

 • optimální je MR vyšetření
 • typickým nálezem je leukoareóza (leukoaraiosis) + subkortikální lakunární infarkty
 • škály k zhodnocení rozsahu léze bílé hmoty:
Morbus Binswanger
Morbus Binswanger na nativním CT
Leukoareóza u pacienta s vaskulární demencí
Lakunární infarkt v bazálních gangliích vpravo a leukoareosa na CT a MR

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Prevence progrese cévního onemocnění mozku

Symptomatická terapie

 • symptomatická psychiatrická terapie
 • kognitiva – u VaD se rovněž předpokládá cholinergní deficit
  • ve studiích prokázán efekt u donepezilu i rivastigminu    [Black, 2003]    [Birks, 2013]
  • na pojišťovnu lze předepsat jen při kombinaci VaD s AD