ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / VASKULITIDY

Wegenerova granulomatóza

Vloženo 31.12.2019 , poslední aktualizace 13.04.2020

 • nekrotizující a granulomatózní vaskulitida neznámé etiologie postihující respirační trakt, ledviny a případně i jiné orgány
 • postihuje především cévy malého kalibru
 • předpokládá se složka buněčná (s ohledem na tvorbu granulomů) i úloha autoprotilátek
  • ANCA protilátky jsou u většiny pacientů s WG
  • C-ANCA jsou namířené proti serinové proteináze PR3 a jsou důkazy pro to, že některými svými účinky se přímo podílejí na patogenezi onemocnění
 • neurologické komplikace postihující CNS jsou spíše ojedinělé (< 7%)

Klinický obraz

Iniciální fáze

 • chronická rýma, chronické sinusitidy, mediootitidy, mastoitidy
  • epistaxe
  • převodní poruchy sluchu
  • ev. až destrukce nosních chrupavek se vznikem tzv. sedlovitého nosu   Sedlovitý nos u Wegenerovy granulomatózy
 • postižení dolních cest dýchacích:
  • kašel,bolesti na hrudi
  • hemoptýza z typických nekrotizujících granulomů v bronších

Pozdější fáze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Laboratorní vyšetření

 • ↑CRP, FW, CIK, abnormity komplementu
 • anémie
  • normocytární, normochromní
  • někdy sideropenická v důsledku opakovaných krvácení do GIT nebo alveolů
 • někdy leukocytóza, trombocytémie
 • u části pacientů pozitivita revmatoidního faktoru (RF)
 • proteinurie, erytrocyturie
 • stanovení protilátek c- ANCA
  • senzitivita je vysoká (v počáteční fázi positivní u 50-60%, v generalizované až u 95%)
  • nejsou specifické – pozitivní i u  polyarteriitis nodosa, alergické granulomatózy a RA
  • hodnota diagnostická i k hodnocení efektu terapie (pokles hladin při úspěšné léčbě)
 • histologie
  • biopsie nosní sliznice
   • granulomy, nekrózy
  • renální biopsie
   • fokální až fokálně-segmentární glomerulonefritida
   • histologicky někdy průkazná vaskulitida drobných cév
   • záchyt granulomů či imunokomplexů je nízký
  • n.suralis

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • v režii revmatologa a nefrologa

Indukce remise

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Udržení remise

 • dílka terapie minimálně 12-18 měsíců

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • závisí na míře postižení ledvin
 • při včasném nasazení terapie má onemocnění dobrou prognózu (limitující je postižení ledvin), 5 let přežívá 90% pacientů
 • neléčené onemocnění má špatnou prognózu: umírá až 70 % pacientů;
 • WG má sklon k relapsům, jsou časté, objevují se až u 50 % pacientů i několik let od diagnózy, často ve vazbě na infekci či snížení dávek kortikosteroidů
  • velké relapsy: pulzní metylprednison a cyklofosfamid
  • malé relapsy: zvýšení dávky udržovací léčby