ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Vyšetření cerebrální vazomotorické reaktivity (CVR)

Vloženo 17.11.2019 , poslední aktualizace 11.05.2020

Význam CVR

 • při významných stenózách extrakraniálních tepen umožňuje vyšetření cerebrální vazomotorické reaktivity (CVR) posoudit stav kolaterálního oběhu a riziko hemodynamického selhání
 • roční riziko iCMP je při porušené CVR  vyšší – 13.9%  vs. 4.1%  [Silvestrini, 2000]
  • průkaz porušené CVR tak může být podpůrným argumentem k indikaci CEA u asymptomatických stenóz
 • porušená CVR je spojena s vyšší mortalitou a to nezávisle na výskytu iCMP [Portegies, 2013]

Poznámky z fyziologie

 • v závislosti na PaCO2 se mění CBF
 • při ↓PaCO2 (např. při hyperventilaci) CBF klesá (vazokonstrikce → ↑periferní rezistence → pokles rychlostí v ACM)
 • při ↑PaCO2 CBF stoupá (vazodilatace → ↓ periferní rezistence → zvýšení toků v ACM)
 • při vyčerpané vazomotorické reaktivitě je již vazodilatace maximální a pokles perfúzního tlaku již nemůže být dále kompenzován a vede bezprostředně k poklesu CBF
 • obecně lze CVR definovat jako rozdil mezi rychlostí průtoku krve mozkem před a po užití  vazodilatačního testu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Technické provedení

Breath holding index

 • změříme bazální rychlost v ACM (V1 )
 • poté pacient bez přechozího hlubokého nádechu co nejdéle zadrží dech (t v sekundách)
 • změříme rychlost v ACM na konci apnoe (V2  – při hyperkapnii by mělo dojít k periferní vasodilataci a zvýšení toků v ACM)
 • BHI určíme dle vzorce:
                  V2 – V1
BHI =   —————-   x   100
                   V1 x t
norma: 0.7-1.8   (hodnoty se v literatuře liší)

Test apnoe/hyperventilace (BH/HV) 

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.