ZOBRAZOVACÍ METODY

UZ vyšetření vena cava inferior

Vloženo 27.11.2019 , poslední aktualizace 01.02.2020

Indikace k vyšetření

 • diagnostika
  • deplece tekutin (např. hemoragický šok, dehydratace)
  • nadbytku tekutin (např. městnavé srdeční selhání, hyperhydratace)
 • opakovaná monitorace hydratace (např. při sepsi)

Technické provedení

 • vyšetřitelnost je lepší při inspiriu pacienta
 • sondu umístit lehce doprava do sub-xifoideální oblasti
 • směr kraniálně na 12.hodinu
 • najít pravou síň a na ni napojenou VCI
 • šíři VCI hodnotíme 3 cm od pravé síně

Hodnocení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.