DOPLŇKY / ŠKÁLY

Klasifikace hemoragických transformací

Vloženo 25.10.2019 , poslední aktualizace 12.11.2021

  • prospěch intravenózní trombolýzy byl prokázán i přes zvýšené riziko krvácivých komplikací
  • znalost faktorů zvyšujících riziko hemoragie může zlepšit výběr vhodných pacientů a tím i bezpečnost léčby; interpretace výsledků starších studií je obtížná, protože byly používány různé klasifikace
    • klasifikace založená na CT nálezu neposkytuje informace o klinických důsledcích krvácení
    • klinická klasifikace nezohledňuje podíl ischemického edému či progrese ischemie na klinickém zhoršení stavu
    • optimální se tak jeví kombinace klinických a radiologických kritérií

Klasifikace hemoragií dle ECASS

Radiologická klasifikace hemoragických transformací (Larrue, 2001)
Hemoragický infarkt (HI) – petechiální krvácení v infarktovém ložisku bez expanzivních projevů
HI1 malé izolované petechie
HI2 splývavé petechiální krvácení
Parenchymový hematom (PH) – hemoragie s expanzivním chováním
PH1 hematom zabírající ≤ 30 % ischemického ložiska s lehkým expanzivním chováním
PH2 hematom > 30% s výrazným expanzivním chováním
Klasifikace hemoragických komplikací dle ECASS II

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Definice symptomatického krvácení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Heidelbergská klasifikace hemoragií

1 Hemoragická transformace ischemie
1a Malé izolované petechie (HI1)
1b Splývavé petechiální krvácení, bez expansivní projevů (HI2)
1c Hematom zabírající ≤ 30 % ischemického ložiska s lehkým expanzivním chováním (PH1)
2 Intracerebrální hemoragie v infarktovém ložisku s přesahem mimo něj
hematom zabírající > 30% ischemického ložiska s výrazným expanzivním chováním (PH2)
3 Intracerebrální hemoragie mimo ischemii / extracerebrální intrakraniální krvácení
3a Vzdálený parenchymový hematom (mimo ložisko ischemie) (rPH)
3b Intraventrikulární krvácení (IVH)
3c Subarachnoidální krvácení (SAK)
3d Subdurální hematom (SDH)