Antikoagulace po ischemické CMP

Antikoagulace u akutní ICMP

 • obecně u pacientů s akutní iCMP není okamžitá antikoagulační léčba doporučena  (AHA/ASA 2019 III/A)
  • heparin a nízkomolekulární hepariny (LMWH) v akutním stadiu buď nesnižují riziko časné recidivy iktu vůbec resp. je jejich efekt neutralizován vyšším výskytem hemoragií  (FISS-tris) [Whiteley, 2013]
  • platí to i u pacientů s fibrilací síní (studie IST ) [Saxena, 2001]
  • riziko hemoragie je nejvyšší v prvních 14 dnech, u rozsáhlejších infarktů s těžkým deficitem a u pacientů s dekompenzovanou hypertenzí
 • postup u pacienta s akutní iCMP užívajícího antikoagulaci je rozveden zde
 • akutní antikoagulaci lze zvažit v těchto případech (efektivita není prokázána klinickými studiemi):
  • extrakraniální disekce  Disekce a.carotis interna v MR a DSA obraze
  • trombus na chlopních, srdečních dutinách či v oblouku aorty    Trombus v aortě
  • trombotická stenóza či okluze ACC, ACI –  bezpečnost a efektivita není známa   (AHA/ASA 2019 IIb/C-LD)  Trombotická okluze ACI  Trombotická okluze ACI u 50 leté pacientky  Trombus v přechodu ACC-ACI u pacientky s polycytemia vera

   • alternativou antikoagulace může být duální antiagregace (DAPT)
  • TIA u pacientů s fisi (→ viz také zde)
 • postup:
  • studie neprokázaly významný rozdíl pří použití LMWH a heparinu
   • HEPARIN (u iCMP bez podání bolusu)
   • CLEXANE,  FRAXIPARIN s cílovým antiXa 0.5-1
   • DOAC (např. u TIA při fisi)
  • následně přechod na DOAC ev. warfarin (při fibrilaci síní je DOAC první volbou)

Zahájení antikoagulační terapie v sekundární prevenci / reinstituce v postakutní fázi

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Bridging při zahájení antikoagulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antikoagulace po IC krvácení

 • obecné riziko rekurence ICH ~2-4%/rok (bez antikoagulace)
 • riziko rekurence ICH při antikoagulační terapii závisí na příčině krvácení i konkrétním preparátu ( DOAC vs. DOAC v redukované dávce vs. warfarin)
  • vyšší riziko při průkazu mikrokrvácení na MR GRE   (předpoklad amyloidní angiopatie ⇒ až 7x vyšší riziko ICH)    Microbleeds na MR GRE
  • u lobárních hematomů (> 4%/rok)
  • u apolipoproteinu E4 (ApoE4)
 • dle metanalýzy (převážně studií s warfarinem) znovunasazení antikoagulace prokazatelně snižuje riziko iCMP a významně nezvyšuje riziko ICH (Sembill, 2019) [Murthy, 2017]
 • dle studie RETRACE resumpce antikoagulační terapie zlepšuje výsledný outcome nezávisle na typu hematomu  RETRACE trial

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Periprocedurální vysazení antikoagulace