Antikoagulace po ischemické CMP

 • obecně u pacientů s akutní iCMP není okamžitá antikoagulační léčba doporučena  (AHA/ASA 2019 III/A)
  • heparin a nízkomolekulární hepariny (LMWH) v akutním stadiu buď nesnižují riziko časné recidivy iktu vůbec resp. je jejich efekt neutralizován vyšším výskytem hemoragií  ( FISS-tris) [Whiteley, 2013]
  • platí to i u pacientů s fisi (studie IST ) [Saxena, 2001]
  • riziko hemoragie je nejvyšší v prvních 14 dnech, u rozsáhlejších infarktů s těžkým deficitem a u pacientů s dekomp. hypertenzí
 • akutní antikoagulace lze zvažit v těchto případech (efektivita není prokázána klinickými studiemi):
  • extrakraniální disekce  Disekce a.carotis interna v MR a DSA obraze
  • trombus na chlopních, srdečních dutinách či v oblouku aorty    Trombus v aortě
  • trombotická stenóza či okluze ACC, ACI nicméně bezpečnost a efektivita není známa   (AHA/ASA 2019 IIb/C-LD)  Trombotická okluze ACI  Trombotická okluze ACI u 50 leté pacientky  Trombus v přechodu ACC-ACI u pacientky s polycytemia vera

   • alternativou antikoagulace může být duální antiagregace
  • TIA/minor stroke u pacientů s fisi

 • postup:
  • studie neprokázaly významný rozdíl pří léčbě LMWH a heparinem
  • HEPARIN (u iCMP bez podání bolusu) nebo LMWH  (CLEXANE,  FRAXIPARIN) s cílovým antiXa 0.5-1
  • následně přechod na warfarin / DOAC
   AHA/ASA Guidelines 2018
 • urgentní antikoagulace v prevenci časné rekurence či v léčbě akutní iCMP není doporučena (III/A)
 • není dostatek důkazů o prospěchu akutní antikoagulace u pacientů s těžkou stenosou ACI (IIb/B-NR)
 • není dostatek důkazů o prospěchu akutní krátkodobé antikoagulace u pacientů s intraluminálním trombem v extrakraniálním úseku
 • užitečnost argatrobanu, dabigatranu a dalších inhibitorů trombinu v akutním stadiu iCMP není stanovena (IIb/B-R)
 • bezpečnost a užitečnost inhibitorů f Xa není prokázána (IIb/C-LD)

Zahájení antikoagulační terapie v sekundární prevenci / reinstituce v postakutní fázi

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Bridging při zahájení antikoagulační terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antikoagulace po IC krvácení

 • obecné riziko rekurence ICH ~2-4%/rok (bez antikoagulace)
 • riziko rekurence ICH při antikoagulační terapii závisí na příčině krvácení i konkrétním preparátu ( NOAK vs. NOAK v redukované dávce vs. warfarin)
  • vyšší riziko při průkazu mikrokrvácení na MR GRE   (předpoklad amyloidní angiopatie ⇒ až 7x vyšší riziko ICH)    Microbleeds na MR GRE
  • u lobárních hematomů (> 4%/rok)
  • u apolipoproteinu E4 (ApoE4)
 • dle metanalýzy (převážně studií s warfarinem) znovunasazení antikoagulace prokazatelně snižuje riziko iCMP a významně nezvyšuje riziko ICH   [Murthy, 2017]
 • dle studie RETRACE resumpce antikoagulační terapie zlepšuje výsledný outcome nezávisle na typu hematomu  Studie RETRACE (Biffi, 2017)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Periprocedurální vysazení antikoagulace