ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Kouření

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 10.05.2021

 AHA/ASA guidelines 2021
  • kuřáci s TIA/iCMP mají být poučeni o nevhodnosti kouření a má být nabídnuta asistence k odvykání  – ať již farmakologická (nikotinové náhražky, bupropion, vareniclin) nebo nefarmakologická  (I/A)
    • optimální je přestat kouřit úplně, pokud nelze, pak alespoň redukovat počet vykouřených cigaret za den
  • pacienti s TIA/iCMP by měli být poučeni i o nevhodnosti pasivního kouření (I/B-NR)

Kouření a riziko CMP

  • kouření cigaret i pasivní kouření jsou významným nezávislým rizikovým faktorem ischemického iktu,  riziko ischemického iktu je zvýšeno 1,5—2x    [Peters, 2013]
    • závislost na počtu vykouřených cigaret a přítomnosti hypertenze
    • riziko iktu je dvojnásobné u silných kuřáků proti mírným kuřákům (< 20/d)
  • dle registrů je u kuřáků cca 2x vyšší riziko recidivy CMP
  • riziko je při abstinencí reverzibilní
    • snížení rizika za 2-4 roky abstinence, za 5 let je riziko bývalých kuřáků shodné s nekuřáky
    • k rychlejšímu poklesu rizika dochází dříve u lehčích kuřáků (<20 cigaret/d)
    • nezbytné vynechat jakékoli kouření (např. i přechod na dýmku, pasivní kouření)
  • kuřáctví je zařazeno jako nemoc (dg. F-17 drogová závislost)
  • Rakovina – nádory plicní, v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.
  • Srdečně – cévní systém – urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty. U rakoviny platí – vyšší množství  vykouřených cigaret = vyšší pravděpodobnost získání. U cév tomu tak není. Zde  platí: i jedna cigareta denně, aby se cévy (především tepny) poškodily. Proto jsou pasivní kuřáci více poškozováni cévním poškozením než nádory.
  • Kůže –  vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí
  • Těhotenství – velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze, zvyšuje se  pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami.
  • Ohrožení dětí – tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců, zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha,  zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu
  • Ostatní nemoci – mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit: vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, dřívější rozvoj šedého zákalu, poruchu potence a plodnosti u mužů, menstruační obtíže či neplodnost u žen, psychosomatické poruchy, zhoršení chronických onemocněn

Terapie závislosti

  • během kuřácké periody dochází ke zvyšování počtu nikotinových receptorů v mozku, které již nikdy nezmizí ⇒ lidé, kteří již byli na nikotinu někdy závislí, nemohou být do budoucna pouze příležitostnými kuřáky
  • stadia odvykání
    • zvažování možnosti přestat
    • rozhodnutí se
    • zahájení odvykání
    • vytrvání v abstinenci / návrat závislosti
Různé metody odvykání a jejich úspěšnost
  • poradny pro odvykání kouření + farmakoterapie (až 50% úspěšnost)
  • sebeodvykání, behaviorální terapie (25%)
  • hypnóza, akupunktura (kolem 5%)

Režimová opatření

  • zhodnocení předešlých zkušeností a poučení se z nich (Co pomohlo? Co selhalo?)
  • stanovit den D, od tohoto dne naprostá abstinence
  • identifikovat spouštěče – negativní emoce, společnost kuřáků, alkohol, časový stres, touha po tabáku – připravit si náhradní řešení jejich překonání bez cigarety
  • nepít v počátcích odvykání alkohol, kávu, odstranit z okolí tabákové výrobky, popelníky, zapalovače, nezdržovat se v zakouřeném prostředí)
  • podpora přátel a rodiny
  • farmakoterapie (adekvátní druh, dávka) – vhodná pro ty, kteří kouří > 10 cigaret denně a zapalují si první cigaretu do hodiny od probuzení

Farmakoterapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Centra pro odvykání

Centra pro odvykání kouření
1.interní kardioangiologická klinika (1.IKAK)
FN U Svaté Anny v Brně, Pekařská 53 , 656 91 Brno
tel.: 543 182 391
Centra pro léčbu závislosti na tabáku – Brno
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno – Bohunice , Jihlavská 20 , 625 00 Brno
tel.: 532 233 198Interní kardiologická klinika
Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Jihlavská 20  625 00 Brno
tel.: 532 233173, 2
Masarykův onkologický ústav
Bakešův pavilon, Žlutý Kopec 7, 656 53 Brno
tel.: 543 134 303