DOPLŇKY / ŠKÁLY

ABCD2 score

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

ABCD2 score online kalkulátor

  • tranzitorní ischemická ataka (TIA) je urgentní stav, vyžadující rychlou diagnostiku a terapii
  • riziko vzniku iCMP po TIA lze odhadnout pomocí ABCD2 škály
  • 4 bodů – doporučena hospitalizace (2-denní riziko iCMP je > 4%)
ABCD2 score
(max 7 bodů, vysoké riziko ≥ 4 )
A věk ≥ 60 let
1
B TKs ≥ 140 mmHg nebo TKd≥ 90 mm Hg
1
C klinické příznaky
hemiparéza
porucha řeči bez parézy
2
1
D trvání obtíží
<10 min
10-59 min
≥ 60 min
0
1
2
D diabetes mellitus
1
0-3
nízké riziko
2-denní riziko iktu: 1.0%
7-denní riziko iktu: 1.2%
90-denní riziko iktu: 3.1%
lze došetřit ambulantně
4-5
střední riziko
2-denní riziko iktu: 4.1%
7-denní riziko iktu: 5.9%
90-denní riziko iktu: 9.8%
spíše doporučena hospitalizace
6-7
vysoké riziko
2-denní riziko iktu: 8.1%
7-denní riziko iktu: 11.7%
90-denní riziko iktu: 17.8%
doporučena hospitalizace