DOPLŇKY / ŠKÁLY

ABCD2 score

Vloženo 25.09.2019 , poslední aktualizace 28.09.2023

  • tranzitorní ischemická ataka (TIA) je definována jako krátká epizoda neurologické dysfunkce v důsledku ložiskové ischemie mozku, míchy nebo sítnice bez akutního infarktu nebo poškození tkáně (negativní zobrazovací vyšetření)
  • jedná se o urgentní stav vyžadující rychlou diagnositku a léčbu, aby se snížilo riziko následné CMP
  • skóre ABCD2 je jednoduchý klinický predikční nástroj, který pomáhá stratifikovat pacienty s TIA dle rizika následné CMP
  • skóre je nutné používat společně s celkovým klinickým posouzením pacienta vč. nálezů na zobrazovacích vyšetřeních (mozku a cév)!
  • 4 body – doporučena hospitalizace (2-denní riziko iCMP je > 4%, 7-denní riziko 5.9 %!)
ABCD2 score
(max 7 bodů, vysoké riziko ≥ 4 )
A věk ≥ 60 let
1
B TKs ≥ 140 mmHg nebo TKd≥ 90 mm Hg
1
C klinické příznaky
hemiparéza
porucha řeči bez parézy
2
1
D trvání obtíží
<10 min
10-59 min
≥ 60 min
0
1
2
D diabetes mellitus
1
0-3
nízké riziko
2-denní riziko iktu: 1.0%
7-denní riziko iktu: 1.2%
90-denní riziko iktu: 3.1%
lze došetřit ambulantně
4-5
střední riziko
2-denní riziko iktu: 4.1%
7-denní riziko iktu: 5.9%
90-denní riziko iktu: 9.8%
spíše doporučena hospitalizace
6-7
vysoké riziko
2-denní riziko iktu: 8.1%
7-denní riziko iktu: 11.7%
90-denní riziko iktu: 17.8%
doporučena hospitalizace