DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus trochlearis (n.IV)

Vloženo 02.08.2021 , poslední aktualizace 22.09.2021

Funkční a anatomické poznámky

 • jádro je uloženo v mezencefalu těsně kaudálně od motorického jádra n.III
 • axony
  • vystupující z jádra míří dorzálně, obtáčejí aquaeductus mesencephali a dorzálně se kříží (decussatio nervorum trochlearium)
 • nerv
  • vy­stupuje z kmene dorzálně (jako jediný hlavový nerv)
  • obkružuje kmen a vstupuje do sinus cavernosus
   • tento průběh jej činí náchylným k po­stižení při traumatech, která působí na dorzální kmen. Tato situace nastává u těžkých traumat, kdy náhlým posu­nem supratentoriálních struktur je kmen stlačen kaudálně a ohnut dorzálně.
   • kmen nervu je naopak relativně chrá­něn proti postižení volným okrajem tentoria
  • v sinus cavernosus prochází laterální stěnou kaudálně od n.III
  • do orbity vstupuje skrze fissura orbitalis superior rostrálně od n.III , ale mimo anulus Zinni
  • v očnici běží nad m. levator palpebrae superioris k okraji bříška m. obliquus superior, který motoricky inervuje.
 • funkce :  čistě somatomotorický nerv, který stáčí bulbus lehce laterálně, dolů a dále se podílí na intrarotaci
  • při paréze n.III provádí pouze intrarotaci, pohyb bulbů dolů může provést jen při současné  aktivaci RM, který změní osu bulbu do linie tahu m.obliq. sup

Klinické vyšetření

 • zjišťujeme postavení bulbů a pohyb všemi směry při pohledu na prst ze vzdálenosti 0.5-1 m
 • všímáme si nedotahování bulbu / strabismu (šilhání) a ptáme se na diplopii (dvojité vidění)
 • vyšetření okulomotoriky viz samostatná kapitola

Léze n.trochlearis

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Paréza n.trochlearis vlevo
Paréza n.trochlearis vlevo

Etiologie

 • nukleární
  • aplázie
  • trauma (poranění dorzální části mezencefala a obou n. IV. o tentorium cerebelli)
  • ischemie x krvácení
  • demyelinizace
 • v průběhu mozkového nervu (subarachnoidálně a v oblasti kavernozního sinu­su)
  • tumory, traumata, meningitidy
  • trombózy
  • aneuryzmata
  • Tolo­sa-Huntův syndrom
 • v oblasti orbity
  • etmoiditidy a maxilární sinusitidy
  • traumata
  • tumory

 

Nejčastější příčina:

 • izolovaná léze je nejčastěji traumatického původu (kontuze mozková, poranění orbity)
 • diabetes mellitus