OBECNÉ POSTUPY / INFEKČNÍ KOMPLIKACE

Febrilie

Vloženo 15.11.2019 , poslední aktualizace 22.11.2020

 • v akutním stadiu CMP je doporučeno udržovat normotermii
 • efekt hypotermie nebyl u akutní iCMP spolehlivě prokázán (na rozdíl od stavů po KPR) a nelze jej zatím doporučit mimo klinické studie  (AHA/ASA 2019 IIb/B-R)
 • zvýšená tělesná teplota (febrilie) zvětšuje rozsah mozkové ischemie a zhoršuje výsledný stav pacientů ⇒ vyžaduje symptomatickou i kauzální terapii

Definice febrilie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • na rozdíl od febrilií dochází k selhání termoregulace – nastává, pokud se zvýší tělesná teplota organizmu selháním fyziologických regulačních mechanismů či z fyzikálních příčin při porušení mechanismu odvádění tepla (například zvýšená tělesná aktivita v horkém a vlhkém počasí (úpal),nebo přehřátí organismu (úžeh)
 • maligní hypertermie (MH)    → viz zde

  • život ohrožující onemocnění, spadající do skupiny tzv. maligních hypermetabolických chorob
  • může se rozvinout během nebo i po ukončení anestezie, pokud byla použita farmaka se spouštěcím potenciálem  (sukcinylcholin, inhalační anestetika)
  • podkladem je vrozený patologický metabolismus kalcia v myofibrilách kosterních svalu
  • při MH dochází k poruše tvorby tepla příčně pruhovanými svaly – nastane nekontrolované zvýšení a urychlení aerobního i anaerobního metabolismu
   • stoupá množství CO2, laktátu, tepla
   • může dojít až k těžké rabdomyolýze a multiorgánovému selhání a ev. smrti
   • zvýšená teplota může být až pozdním příznakem
 • maligní neuroleptický syndrom (MNS)
  • závažná a život ohrožující komplikace vznikající při:
   • léčbě neuroleptiky
   • při náhlém vysazení parkinsonské medikace
  • klinické projevy
   • hyperpyrexie
   • svalová rigidita
   • delirium
   • deregulace autonomního nervového systému (hypertenze, tachykardie)
  • zvláště ohroženi jsou pacienti s extrapyramidovými poruchami (např. s IPN)a interkurentními chorobami (např. infekcí)    [Kopal, 2006]

Etiologie zvýšené teploty

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • pravidelné měření tělesné teploty
  • axiální, orální, rektální teploměry
  • ev. sondy s teplotními čidly (u CŽK, PMK, NGS)
 • snaha o zjištění etiologie febrilií, u infekcí určit postižený orgán
 • objektivní klinický nález
  • poslech plic, pohmat břicha, vzhled a zápach moči
  • lokální zarudnutí u vstupů
  • meningeální jevy
 • zobrazovací metody:
  • RTG
  • SONO
  • CT/MR
 • odběry:
  • KO (leukocytóza), CRP ev. prokalcitonin (PCT), FW
  • moč+sediment + mikrobiologické vyšetření moči ev. stolice (vč. clostridium diff.)
  • mikrobiologické vyšetření sputa a stěrů z horních cest dýchacích, hemokultury, kultivace z invazivních vstupů
  • ev. LP
Teploměry

Terapie

Symptomatická

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antibiotika

 • empiricky širokospektrá antibiotika, úprava dle klinického průběhu a  výsledku kultivací

→ empirická atb terapie viz zde