ISCHEMICKÉ CMP / STROKE MIMICS

Tetanický syndrom

Poslední aktualizace 06.03.2024

 • tetanie je stav charakterizovaný zvýšenou dráždivostí neuronálních a svalových membrán
  • zvýšená vzrušivost se vyskytuje na všech úrovních nervového systému, včetně CNS
 • tetanie se projevuje velmi rozmanitými klinickými příznaky a může být důsledkem různých příčin, které narušují normální rovnováhu vápníku a dalších elektrolytů v těle
  • tetanický záchvat (karpopedální křeče +/- parestesie končetin a periorálně) je klinicky nejvýznamnějším příznakem tetanie
  • další typické příznaky zahrnují:
   • únavnost a podrážděnost
   • palpitace
   • mravenčení, pálení
   • chronické křeče
 • svalové křeče způsobené tetanem nejsou klasifikovány jako tetanie
 • některé projevy tetanie mohou připomínat mozkovou příhodu (patří mezi stroke mimics)

Etiopatogeneze

 • hlavní příčinou tetanie je elektrolytová nerovnováha (nejčastěji hypokalcémie, ale také hypomagnezémie), která rychle a výrazně zvyšuje vzrušivost neuronálních a svalových membrán

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Tetanický záchvat
 • záchvaty se objevují spontánně nebo v důsledku rozrušení či jiných provokujících momentů
 • trvají ~ 5-20 minut, pacient je plně při vědomí, ale neklidný, záchvat je doprovázen autonomními reakcemi – tachykardií, pocením, někdy nevolností a celkovým diskomfortem
 • typické příznaky jsou většinou symetrické:
  • parestezie rukou a nohou a periorální parestesie, postupně zvyšující svůj roz­sah a intenzitu
  • karpopedální spazmy
   • s extenzí interfalangeálních kloubů a addukcí a flexí metakarpofalangeálních kloubů
  • bronchospasmus, laryngospasmus nebo generalizované tonické svalové kontrakce v těžkých případech (nutno odlišit od generalizovaných záchvatů)
 • záchvat může být doprovázen hyperventilací, která zvýrazní jeho průběh vyvoláním respirační alkalózy (která prohlubuje deficit ionizovaného kalcia)
Ostatní projevy zvýšené neuromuskulární excitability
 • zvýšené šlachově-okosticové reflexy
 • neurovegetativní labilita (např. pozitivní dermografismus)
 • známky zvýšené nervosvalové excitability
  • Chvostkův příznak – kontrakce ipsilaterálních obličejových svalů, zejména horního rtu, v reakci na poklep na lícní nerv těsně před uchem
  • Trousseauův příznak – karpální spasmus (ohnutí zápěstí a metakarpofalangeálních kloubů, extenze interfalangeálních kloubů) vyvolaný nafouknutím manžety krevního tlaku na paži nad systolický tlak po dobu 3-5 minut
   • může být také vyvolán volní hyperventilací po dobu jedné až dvou minut po uvolnění manžety
  • obě příznaky ale mohou být negativní u pacientů s prokázanou hypokalcemií a naopak se mohou vyskytovat i u zdravých jedinců

Kromě toho existuje spousta méně specifických příznaků zvýšené nervosvalové vzrušivosti, jako např:

 • bolesti hlavy
 • bolesti na hrudi, palpitace
 • podrážděnost, úzkost, a náladovost
 • únavnost
 • snížená koncentrace a pracovní výkonnost
 • trvalé nebo přerušované parestezie končetin a okolí úst
 • hyperhidróza
 • poruchy spánku
Chvostkův příznak
Trousseau sign

Diagnostika tetanie

 • důkladná anamnéza k odlišení od neurózy, u které bývají psychické projevy zvýšené iritability organismu, v anmanéze pátrat po ev. hyperventilaci
 • opakované vyšetření iontogramu, vč. ionizované frakce Ca a Mg
  • Ca2+ 1.15-1.35 mmol/l, celkové Ca 2.2-2.61 mmol/l
 • EMG vyšetření s přítomností repetitivních potenciálů v drobných ručních svalech po provokačních testech (ischemizace končetiny, hyperventilace) představuje universální doklad tetanického syndromu bez ohledu na jeho původ
 • EEG – nespecificky abnormní
 • při prokázané hypokalcémii je třeba interní došetření její příčiny
 • ev. psychologické vyšetření

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.