ISCHEMICKÉ CMP / STROKE MIMICS

Tetanický syndrom

Vloženo 20.12.2019 , poslední aktualizace 19.06.2020

 • tetanie je zvýšená excitabilita neuronálních a svalových membrán a manifestuje se mi­mořádně pestrým klinickým obrazem a má různé příčiny
 • tetanický záchvat je jen jedním, klinicky nejmarkantnějším vyústěním situace, kterou charakterizuje tetanický syndrom
 • tetanický syndrom reprezentuje kom­plexní soubor rozmanitých projevů zvýšené excitability centrálního, periferního nervového, jako i funkčně spjatého svalového (příčně pruhovaného i hladkého) sys­tému.
 • mezi typické subjektivní potíže patří:
  • únava a malátnost
  • předrážděnost
  • bušení srdce
  • mravenčení, pálení
  • křeče

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Tetanický záchvat
 • v úvodu záchvatu, který vzniká spontánně, anebo v důsledku rozrušení a rozmanitých excesů se dostaví akrálně akcentované parestézie horních i dolních končetin a okolo rtů, postupně zvyšující svůj roz­sah a intenzitu
 • vzápětí se přidávají charakteristické karpopedální křeče konče­tin, t.j. flektované rozevřené prsty na rukách i nohách (obraz ruky porodníka při manévrech na obrat plodu – Trousseauov příznak), které jsou zároveň bolestivé.
 • může se objevit i laryngospasmus
 • senzitivní i motorické příznaky jsou skoro vždy symetrické. Na vrcholu záchvatu trvajícího 5-20 minut je postižený při plném vědomí, ale neklidný, pociťuje obavy až strach z vážného onemocnění. Záchvat provázejí vegetativní reakce, zvýšený puls, pocení, někdy nauzea a globální diskomfort.
 • nekonstantně je teta­nický záchvat provázený hyperventilací, která navozením respirační alkalózy a hypokapnie zvýrazňuje jeho průběh, (u vnímavých jedinců může tetanický záchvat vyprovokovat i voluntární hyperventilace).

Záchvat spontánně, anebo po léčebném zásahu odeznívá, přičemž jeho senzitivně-motorické příznaky mizí v opačném pořadí jako začínali. Pozorovaný tetanický záchvat vytvoří trvalý dife­renciálně-diagnostický engram.

Projevy zvýšené neuromuskulární excitability
Dále je přítomna široká paleta ostatních zdánlivě nesouvisejících příznaků zvětšené neuromuskulární excitability jako jsou:
 • neurčité a měnlivé bolesti hlavy
 • bolesti na hrudi, palpitace

Bolesti na hrudi, sevření v hrdle a palpitace jsou společné symptomy pro tetanii a ischemickou chorobu srdeční. Při negativním koronarografickém nálezu vhodné doplnit EMG vyš. na tetanii a event. nasadit příslušou terapii.

 • předrážděnost
 • snížená koncentrace
 • celková psychosoma­tická slabost s pokleslou pracovní výkonností
 • trvalé či intenzitou oscilující parestézie končetín a tváře
 • poruchy menstruace (dysmenorea)
 • sklon k synko­pám
 • hyperhidróza
 • funkční třes prstů
 • sklon k úzkostlivým stavům a náladovosti
 • různé formy poruchy spánku
 • sklon k různým formám alergie

Tento symptomový soubor provází objektivní neurologický nález:

 • živé až zvýše­né reflexy
 • některé fenomény neurovegetativní lability např. pozitivní ­dermografismus
 • pozitivní fenomény zvýšené neuromuskulární dráždivosti
  • Chvostkův jev při poklepu na větve n.VII (nad glandula parotis nebo směrem k ústnímu koutku) se vybaví  záškub horního rtu směrem ke straně poklepu
  • Trousseaův příznak – pokud nafoukneme manžetu tonometru na tlak větší, než je tlak systolický, do tří minut se objeví typické držení ruky – metakarpofalangeální klouby jsou flektované, interfalangeální klouby a klouby palce jsou extendované a palec je v opozici. Trousseaův příznak je specifičtější pro latentní tetanii než Chvostkův příznak.  Pozitivní Trousseaův příznak se objevuje u 1–4 % zdravé populace. Senzitivita příznaku dosud není známa, nicméně příznak může být falešně negativní
  • Bechtěrevův jev – parestesie až flexe malíčku při brnknutí prstů na n.ulnaris v canalis n.ulnaris na lokti
  • Lustův jev – parestesie až flexe fibulární strany nohy při brnknutí na n.fibularis  pod capitulum fibulae ve fossa poplitea

Málo specifické příznaky tetanického syndro­mu (hlavně anamnéza bez tetanického záchvatu) připomíná obraz neurózy (neuras­tenické formy).

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika tetanie

 • důkladná anamnéza k odlišení od neurózy, u které bývají psychické projevy zvýšené iritability organismu
 • EMG vyšetření s přítomností repetitivních potenciálů v drobných ručních svalech po provokačních testech (ischemizace končetiny, hyperventilace) představuje universální doklad tetanického syndromu bez ohledu na jeho původ
 • EEG – nespecificky abnormní (např. theta dysrytmie, příp. biokcipitální výskyt ostrých pozitivních hrotů)
 • opakované vyšetření iontogramu, vč. ionizované frakce Ca a Mg, tj. dynamických frakcí
 • psychologické vyšetření
 • při hypokalcémii je třeba interní vyšetření

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.