ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Dolichoektázie

Vloženo 27.01.2020 , poslední aktualizace 10.06.2020

 • dilatace + tortuozita tepen, někdy se používá označení dilatační arteriopatie
 • nejčastěji ve VB povodí (megadolichobasilaris)
  • podmínkou je šíře AB > 4.5 mm
 • incidence 0.06-5.8%
 • charakteristky níže uvedené platí i pro velká fusiformní aneuryzmata

Etiologie

 • ateroskleróza
  • postihuje intrakraniální tepny
  • věk > 40 roků
 • kongenitální poruchy
 • disekce

Etiopatogeneze

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • CTA / MRA /DSA
  • rozšíření a vinutost tepny,  posun laterálně
 • neurosono
  • zpomalení toků
Ukázky megadolichobasilaris na MRA
Megadolichobasilaris na CT angiografii
Megadolichobasilaris na CTA rekonstrukci

Terapie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • různá, od asymptomatických forem po maligní
 • progrese je častější u mladších pacientů v přední cirkulaci
 • v případě iCMP je relativně vysoké riziko recidivy (až 60% / 11 roků)