ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Dolichoektázie

Vloženo 27.01.2020 , poslední aktualizace 18.01.2022

 • dilatace + tortuozita tepen, někdy se používá označení dilatační arteriopatie
 • nejčastěji přítomna ve VB povodí (jako tzv. megadolichobasilaris)
  • podmínkou je šíře AB > 4.5 mm
 • incidence 0.06-6%   [Brutto, 2021]
 • vysoké riziko recidivy (až 19%/2 roky)   [Chen, 2019]
 • charakteristky níže uvedené platí i pro velká fusiformní aneuryzmata
 • může být příčinou některých „kryptogenních“ iktů  [Brutto, 2021]

Etiologie

Etiopatogeneze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • CTA / MRA / DSA
  • rozšíření a vinutost tepny,  posun laterálně
  • ev. lze detekovat tromby
  • nutno odlišit fusiformní aneuryzma  Fusiformní aneuryzma na a.basilaris (CTA)
 • neurosonologie
  • ev. může být detekováno zpomalení toků
Ukázky megadolichobasilaris na MRA
Megadolichobasilaris na CT angiografii
Megadolichobasilaris na CTA rekonstrukci

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • různá, od asymptomatických forem po maligní
 • progrese je častější u mladších pacientů v přední cirkulaci
 • v případě iCMP je relativně vysoké riziko recidivy (až 60% / 11 roků)