ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE

Fibromuskulární dysplázie (FMD)

Vloženo 20.12.2019 , poslední aktualizace 07.06.2021

 • většinou sporadické, výjimečně dědičné, onemocnění tepen středního kalibru
  • karotidy a vertebrální tepny
  • renální tepny (až 75%)
  • splanchnické tepny (zřídka)
 • u ~ 1/3 pacientů je vícečetné tepenné postižení

Patologie

 • fibrózní zesílení arteriální stěny (intimy, medie i adventicie) vedoucí ke segmentálním stenózám
 • v 80 % jsou postiženy ženy středního věku
 • FMD disponuje k rozvoji intrakraniálních aneuryzmat a tepenných disekcí
  • u pacientů s disekcí je vhodné vyšetřit i renální arterie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz a diagnostika

 • stenóza renální tepny vede k renovaskulární hypertenzi (aktivací RAAS)
 • stenózy krčních a mozkových tepen jsou často asymptomatické, ale mohou vést k TIA/iCMP (přímo nebo ev. v rámci disekce)
 • diagnóza FMD je angiografická (UZ, CTA, DSA)  
  • dysplastické úseky tepen mají růžencovitý charakter podmíněný střídáním stenotických a pseudoaneuryzmatických deformit (string of beadsFMD - postižení ACI v UZ obraze  Stenóza renální arterie na CTA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Prevence iCMP/TIA

 • u postižení krčních mozkových tepen se většinou postupuje konzervativně
 • u asymptomatických lézí se protidestičková léčba nenasazuje
 • po CMP/TIA je indikována korekce TK a dalších rizikových faktorů + protidestičková léčba  (AHA/ASA 2021  I/C-LD)
  • nejčastěji nasazována ASA (na základě expert opinion, studie chybí)
  • statiny nejsou u FMD rutinně nasazovány, pokud není jiná indikace
 • po CMP/TIA na podkladě disekce bez trombózy se většinou nasazuje protidestičková léčba  (AHA/ASA 2021  2a/C-EO)
 • při selhání léčby či významné stenóze lze provést angioplastiku a ev. stenting    (AHA/ASA 2021  2b/C-LD)
  • silná data o prospěšnosti oproti konzervativní terapii chybí

Renovaskulární hypertenze

 • u  renovaskulární hypertenze je indikována PTA/STNT a.renalis
  • RAA systém zajišťuje vazokonstrikcí dostatečný glomerulární tlak
  • ACEI by vedly k hypoperfúzi leviny a její nedostatečné funkci