• mozek spotřebuje:
  • 20% bazální potřeby O2 (3.5 ml O2/100g/min)
  • 25% bazální spotřeby Glu (~ 75-100mg/min)
  • 15-20% srdečního výdeje (průtok ~ 700-800 ml/min)
 • náplň mozkových cév je asi 150-200 ml krve (10% intrakraniálního objemu)
 • vaskulární kompartment má část arteriální (vysokotlakou), s aktivní au­toregulací, a venózní (nízkotlakou), kapacitní, relativně pasivní
  • obě části mohou měnit svůj objem
  • na vzestup ICP reaguje pouze venózní část

Cerebral Blood Flow

CBF = CPP / CVR

CPP = MAP – ICP
MAP = CO x SVR

CPP – cerebral perfusion pressure, MAP – Mean Arterial Pressure, CVR – Cerebral Vascular Resistence
SVR – Systemic Vascular Resistence, CO – Cardiac Output

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Regulace mozkové cirkulace

 • regulace mozkové cirkulace zajišťuje konstantní průtok krve mozkem při změnách systémového krevního tlaku

Neurogenní regulace

 • je pouhým doplňkem autoregulace a chemicko-metabolické kontroly
 • podkladem jsou baroreceptory v aortálním oblouku a karotic­kém sinu
 • ochrana mozku proti náhlým vzestupům systémového krevního tlaku → při akutní hypertenzi stimulace sympatiku snižuje homolaterálně mozkovou hyperémii

Chemicko-metabolická regulace

 • v závislosti na PaCO2 se mění CBF
 • při ↓PaCO2 (např. při hyperventilaci) CBF klesá (vazokonstrikce → ↑periferní rezistence → pokles rychlostí v ACM)
  • ↓pCO2 o 1kPa vede k ↓CBF o 15 ml/100g/min
 • při ↑PaCO2 CBF stoupá (vazodilatace → ↓periferní rezistence → zvýšení toků v ACM)
 • ↓pO2 zvyšuje významně CBF
Průtok tepnou při hyper- a hypokapnii

Autoregulace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vztah perfúze a regionálního metabolismu

Přehled měřitelných parametrů

 • obecně platí, že lokálně zvýšená metabolická mozková aktivita (regional Cerebral Metabolic Rate – rCMR) vede ke ↑ regionálního CBF (rCBF)
 • AVDO2 – arterio-venózní rozdíl obsahu O2
  • CaO2-CvO2
  • zvyšuje se narůstající mozkovou aktivitou nebo poklesem CBF
 • OEF (Oxygen Extraction Fraction) nebo OER (Oxygen Extraction Ratio)
  • (CaO2-CvO2) /CaO2
  • při poklesu CBF v důsledku ischemie dochází k ↑OEF
  • při poklesu CBF v důsledku nižšího metabolismu zůstává OEF beze změny
 • CMRO2 (Cerebral Metabolic Rate of Oxygen consumption)
  • (AVDO2  x CBF) (ml/100g/min)
  • CBF x OEF x CaO2
  • pokles CBF v důsledku okluze je přechodně kompenzován vyšší extrakcí O2 z krve
 • rCBF, OEF, CMRO2 lze měřit pomocí PET a MR  [Lin, 2017]

Důsledky poklesu perfúzního tlaku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.