• poruchy spánku jsou považovány za významný KV rizikový faktor
 • především syndrom spánkové apnoe (SAS) s prevalencí kolem 10% průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • nicméně randomizované studie neprokázaly efekt terapie na redukci rizika KV chorob a smrti u pacientů s předchozí CMP a rutinní testování na OSA není doporučeno (AHA/ASA 2018 III/B-R) – změna oproti guidelines z r. 2014

Klasifikace poruch spánku

Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International Classification of Sleep Disorders – ICDS-3, 2014)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Definice

 • apnoe – úplné přerušení dýchání ve spánku
 • hypopnoe
  • ≥ 50% redukce průtoku vzduchu s poklesem sat O2 o ≥ 3%
  • redukce průtoku o ≥ 30% s poklesem sat O2 o ≥ 4%
 • apnoe nebo hypopnoe trvají10s (někdy i přes 60 s)
 • za patologický stav se považuje index apnoe-hypopnoe (AHI) ≥5 /hod
  • mirná porucha 5-15/h
  • střední porucha 16-30/h
  • těžká > 30/h
 • noční spánek je fragmentovaný opakovanými probouzecími reak­cemi, které ukončí apnoické pauzy

Epidemiologie

 • prevalence až 10%
 • průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • včasná diagnostika a léčba vedou k:
  • snížení TK
  • snížení rizika arytmií vč. fisi
  • snížení rizika CMP a kardiálního selhání
  • snížení nehodovosti
  • ke zlepšení kvality života
 • na SAS myslet u pacientů s rezistentní hypertenzí!!

Klasifikace SAS

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rizikové faktory

 • mužské pohlaví
 • obezita s vyšším BMI
 • větší obvod krku
 • věk > 40 let
 • anatomické variety a anomálie
  • malá spodní čelist
  • větší a ochablé měkké patro
  • zvětšený kořen jazyka
  • depozita tuku v laterálních oblastech faryngu u obézních jedinců
  • zvětšené mandle atd.
 • užití alkoholu před spaním
 • užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií

Patofyziologie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Anamnéza

 • silné chrápání (chrápání však nemusí vždy zname­nat SAS)
 • chrápání explozivního charakteru
 • apnoe dle ložnicového partnera
 • neosvěživý noční spánek a četná noční probuzení
 • ranní pocit sucha v ústech a ranní cefalea
 • přes den pocit únavy a hypersomnie
 • poruchy paměti, soustředění, snížená výkonnost
 • pátrat po přidružených chorobách: HT,  plicní hypertense,   ICHS,  CMP, hypofunkce štítnice a akromegalie
 • Epworthská škála (> 10 bodů je indikací k vyšetření ve spánkové laboratoři)

Klinický obraz

 • neurologický nález je normální
 • typický je široký krátký krk, obezita, prodloužené měkké patro, eventuálně zvětšené tonzily či kořen jazyka
 • tvar dýchacích cest zhodnotit ve spolupráci s ORL a posta­vení skeletu (zkrácená mandibula) z  rtg lbi
 • je nutné zjistit, jestli nemocný nemá souběžně chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonál­ní a jaký je anatomicky tvar horních cest dýchacích – není-li přítomna odstranitelná překážka

Pomocné metody

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Režimová opatření

 • životospráva – nekouřit, nepít večer alkohol, zhubnout
 • zákaz sedativ a hypnotik
 • spát na boku, pokud jsou apnoe vázány na polohu na zádech

Pomůcky, operační řešení

 • spaní s mandibulárním ortodontickym aparátkem zajišťujícím mandibulární protrakci (lehký SAS a chrápání)     Mandibulární ortodonticky aparát
 • plastika měkkého patra a tonzil (v případě jejich zvětšení) a operace dolní čelisti (v případě její retropozice) – u méně těžkých obstrukčních SAS
  • hlavní efekt u chrápání, u SAS sporný

Ventilační podpora

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.