• poruchy spánku jsou považovány za významný kardiovaskulární rizikový faktor
 • především syndrom spánkové apnoe (SAS) s prevalencí kolem 10% průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • spánková apnoe je u pacientů CMP/TIA relativně častá
 • oproti AHA/ASA guidelines z r. 2018 (kde rutinní testování nebylo doporučeno) lze nyní u pacientů s CMP/TIA zvážit diagnostiku dosud nezjištěné SAS (AHA/ASA 2021  2b/B-R)

  • terapie CPAP zlepší kvalitu života
  • dle starší RCT nesnižuje riziko recidivy CMP u středně těžké až těžké OSA   [McEvoy, 2016]
  • dle recentní velké studie je efekt i na redukci výskytu kardiovaskulárních příhod vč CMP (při CPAP > 4h denně)   → viz zde

Klasifikace poruch spánku

Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International Classification of Sleep Disorders – ICDS-3, 2014)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Definice

 • apnoe – úplné přerušení dýchání ve spánku (≥ 10s)
 • hypopnoe
  • redukce průtoku o ≥ 30% po dobu 10s s poklesem sat O2 o ≥ 4%
 • apnoe nebo hypopnoe trvá 10s (někdy > 60 s)
 • za patologický stav se považuje index apnoe-hypopnoe (AHI) ≥ 5 /hod
  • mirná porucha 5-15/h
  • střední porucha 16-30/h
  • těžká > 30/h
 • noční spánek je fragmentovaný opakovanými probouzecími reak­cemi, které ukončí apnoické pauzy

Epidemiologie

 • prevalence až 10%
 • průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů
 • včasná diagnostika a léčba vedou k:
  • snížení TK
  • snížení rizika arytmií vč. fisi
  • snížení rizika CMP a kardiálního selhání
  • snížení nehodovosti
  • ke zlepšení kvality života
 • na SAS myslet u pacientů s rezistentní hypertenzí!!

Klasifikace SAS

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rizikové faktory

 • mužské pohlaví
 • obezita s vyšším BMI
 • větší obvod krku
 • věk > 40 let
 • anatomické variety a anomálie
  • malá spodní čelist
  • větší a ochablé měkké patro
  • zvětšený kořen jazyka
  • depozita tuku v laterálních oblastech faryngu u obézních jedinců
  • zvětšené mandle atd.
 • užití alkoholu před spaním
 • užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií

Patofyziologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Anamnéza

 • silné chrápání (chrápání však nemusí vždy zname­nat SAS)
 • chrápání explozivního charakteru
 • apnoe dle ložnicového partnera
 • neosvěživý noční spánek a četná noční probuzení
 • ranní pocit sucha v ústech a ranní cefalea
 • přes den pocit únavy a hypersomnie
 • poruchy paměti, soustředění, snížená výkonnost
 • pátrat po přidružených chorobách: HT,  plicní hypertense, ICHS, CMP, hypofunkce štítnice,  akromegalie
 • Epworthská škála
  • dotazník kvantifikuje denní spavost pacienta dle pravděpodobnosti usnutí za defi novaných situací formou osmi otázek
  • čím vyšší je pravděpodobnost usnutí, tím více bodů pacient získá (0 až 3 za jednu otázku), za významný nález je považováno ≥ 11 bodů z 24 možných
  • dotazník byl navržen tak, aby kromě pacientů s OSA odlišil od zdravé populace také pacienty s jinou poruchou spánku, jako je např. narkolepsie či idiopatická hypersomnie
  • > 10 bodů je indikací k vyšetření ve spánkové laboratoři
 • Berlínský dotazník
  • první kategorie se týká přítomnosti a následné kvantifikace chrápání (hlasitost, četnost) – pozitivní ≥ 2 kladných odpovědích
  • druhá kategorie se zaměřuje na výskyt apnoických pauz a četnost usínání během vybraných situací přes den – pozitivní ≥ 2 kladných odpovědích
  • poslední kategorii tvoří přítomná hypertenze či obezita (BMI ≥ 30) – stačí splnění jedné podmínky
Epworthská škála spavosti
Berlínský dotazník

Klinický obraz

 • neurologický nález je normální
 • typický je široký krátký krk, obezita, prodloužené měkké patro, eventuálně zvětšené tonzily či kořen jazyka
 • tvar dýchacích cest zhodnotit ve spolupráci s ORL a posta­vení skeletu (zkrácená mandibula) z  rtg lbi
 • je nutné zjistit, jestli nemocný nemá souběžně chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonál­ní a jaký je anatomicky tvar horních cest dýchacích – není-li přítomna odstranitelná překážka

Pomocné metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Režimová opatření

 • životospráva – nekouřit, nepít večer alkohol, zhubnout
 • zákaz sedativ a hypnotik
 • spát na boku, pokud jsou apnoe vázány na polohu na zádech

Pomůcky, operační řešení

 • spaní s mandibulárním ortodontickym aparátkem zajišťujícím mandibulární protrakci (lehký SAS a chrápání)     Mandibulární ortodonticky aparát
 • plastika měkkého patra a tonzil (v případě jejich zvětšení) a operace dolní čelisti (v případě její retropozice) – u méně těžkých obstrukčních SAS
  • hlavní efekt u chrápání, u SAS sporný

Ventilační podpora

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.