INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / CÉVNÍ MALFORMACE

Karotido-kavernózní píštěl (CCF)

Vloženo 09.12.2019, poslední aktualizace 22.04.2021

 • specifický typ DAVF
 • patologická komunikace mezi a.carotis interna a sinus cavernosus (SC)

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Plně vyjádřeny bývají tyto symptomy hlavně u typu A, u ostatních je nález diskrétnější. Zde často bývá jen bolest retrobulbárně, difúsní bolesti hlavy a hyperemie spojivek.
 • pulsující či trvalý exophtalmus ipsilaterálně (až v 75%), bilaterálně (až 1/3 případů), může být však i kontralaterálně
 • oftalmoparéza s diplopií
 • ev. ipsilaterální amaurosis
 • chemóza spojivek ipsi- či bilaterálně
 • zvýrazněné podkožní vény periorbitálně
 • městnavá papila
 • poslechově v oblasti čela a spánků přítomen šelest synchronní s tepem mizící po kompresi ipsilaterální karotidy
 • tinnitus (většinou synchronní s tepem)
 • krvácivé projevy (2%) – SAK, ICH, epistaxe
Oční projevy CCF

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • tumory s kompresí kavernosního splavu (např. adenomy hypofýzy, kranio-faryngeomy)
 • endokrinní orbitopatie   Endokrinní orbitopatie - zesílení okohybných svalů, akcentace vlevo
  • chybí výraznější chemóza, není zvýšená náplň cév na očním pozadí
 • trombóza kavernosního sinu
 • retrobulbární intraorbitální expanse
 • cluster headache

Terapie

 • oční nález po úspěšném výkonu regreduje velmi pomalu (týdny až měsíce)
 • tinnitus vymizí ihned

Přímá píštěl (typ A)

  Endovaskulární výkon

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Neurochirurgický výkon

Píštěle nepřímé (typ B,C,D)

 • u nízkoprůtokových píštělí s mírnými  příznaky se doporučuje pacienta sledovat, nezřídka dochází ke spontánní úpravě v důsledku trombózy fistuly
 • referován  je i efekt opakované zevní komprese ACI pod UZ kontrolou  [Higashida, 1986] [Goldemund, 2006
 • výkon bývá indikován u těžších stavů a při progresi klinického nálezu (zhoršování visu, maligní exophtalmus a chemóza)
 • většinou je doporučován coiling přívodné tepny ev. kavernosního splavu
Embolizace CCF Barrow C (doc. Vaníček)