Anatomická situace v oblasti horní hrudní apertury za spoluúčasti přidatných zevních faktorů nebo i bez nich, predisponuje k chronickému tlakovému poško­zení pažní pleteně a /nebo kompresi a.subclavia. To platí hlavně pro její kaudální oddíl. Jelikož vždy nelze prokázat exaktní patogene­tické mechanizmy, hovoří se při této příležitosti obecně o syndromu horní hrudní apertury (thoracic outlet syndrome = TOS)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

 • anatomické defekty
  • krční žebro, vazivový pruh mezi páteří a žebrem
 • vadné držení těla
  • pokleslá ramena s anteflexí hlavy
 • trauma
  • obtíže se mohou objevit i s odstupem
 • opakovaná monotónní zátěž
  • práce u počítače, práce na výrobní lince, práci s dlouhodobým držením ruk nad hlavou
  • sport (např. plavci)
  • opakované nošení břemen přes rameno
 • těhotenství
  • díky uvolnění kloubů se může poprvé TOS manifestovat až v těhotenství

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Anamnéza a klinické vyšetření – provokační testy

Skalenický syndrom a syndrom krčního žebra

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kostoklavikulární syndrom

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hyperabdukční syndrom
 • je způsoben kompresí cévně nervového svazku jeho přitlačením k processus cora­coideus (6) a m. pectoralis minor při hyperelevaci paže (7)
 • vznik většinou ve spánku, paže bývá ochrnutá a necitlivá

Test Wrightův  – maximální vzpažení při současném zapažování (hyperabdukce)
Test Roosův – hyperabdukce obou horních končetin s držením loktů na úrovni ramen a opakované ovtírání a zavírání ruky v pěst

Edenův test u kostoklavikulárního TOS
Adsenův test u skalenického TOS
Wrightův a Roosův test u hyperabdukčního TOS

Pomocné vyšetřovací metody

 • RTG
  • detekce krčního žebra   Krční žebro bilaterálně u pacientky s neurogenním TOS vpravo
  • vyloučení jiné strukturální patologie
 • DSA/CTA v průběhu provokačních testů
  • přímý průkaz komprese tepny i určení její závažnosti, detekce poststenotické dilatace a ev. intraluminálních trombů
 • MR
  • může pomoci lokalizovat místo komprese plexu či a.subclavia
  • možnost detekce fibrózního pruhu mezi páteří a 1.žebrem resp. krčním žebrem
 • EMG
  • detekce neuropatických změn
CT angiografie u pacientky s neurogenním TOS vpravo (zelená šipka - a.subclavia, červená šipka - m.scalenus anterior

Terapie

Konzervativní léčba

 • cvičení – posílení svalové korzetu a ramenních svalů, zlepšení postury   → viz zde
 • relaxační techniky
 • medikace (ASA, NSAIF)

Chirurgická léčba

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.