TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ

Endovaskulární a operační terapie trombózy mozkových splavů

  180 x  –  vloženo 21.10.2019 , poslední aktualizace 19.04.2020

Část nemocných může profitovat z trombolytické a endovaskulární léčby

 • pacienti, jejichž klinický stav se i přes antikoagulační léčbu nelepší
 • pacienti v těžkém stavu s rychle se rozvíjející deteriorací vědomí (rozsáhlé trombózy, trombózy hlubokého žilního systému), u nichž je špatná prognóza navzdory antikoagulační léčbě

Intravenózní trombolýza

 • používána zřídka, není schválena, výsledky léčby nejednoznačné, zdá se zvýšené riziko krvácení
 • není jasné dávkování (dle malých studií 1-2 mg/h kont.) ani doba podání (24-48h)
 • dle ESO guidelines 2017  nejsou dostatečná data a spíše není doporučována (zvláště u pacientů, kde lze předpokládat dobrou prognózu)

Lokální trombolýza / mechanická rekanalizace

 • indikována při selhání antikoagulace, v centru, které má s endovaskulární léčbou zkušenosti
 • zvažovat u rozsáhlých žilních trombóz, kde nelze očekávat  výraznější efekt antikoagulace a kde dochází k progresi klinického nálezu, současně vždy zvažovat alternativu v podobě dekompresní kraniektomie !
 • nová ESO guidelines 2017 endovaskulární léčbu , její indikaci ani technické provedení  neřeší!

Lokální trombolýza – Local IntraSinus Thrombolysis (LIST)

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mechanická rekanalizace

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Chirurgické výkony

Zevní komorová drenáž

 • např. při rozvoji obstrukčního hydrocefalu, nicméně pro doporučení nejsou dostatečná data (ESO guidelines 2017)
 • pečlivě zvážit – vyžaduje přechodné přerušení antikoagulační/trombolytické léčby

Dekompresní kraniektomie

 • u nitrolební hypertenze s rizikem herniace  (ESO guidelines 2017)
 • život zachraňující výkon, zvyšujicí současně šanci na dobrý outcome
 • lepší výsledky lze očekávat u nonkomatózních pacientů s unilaterální lézí
Dekompresní kraniektomie u trombosy hlubokého žilního systému

Dekomprese optického nervu

 • indikace při velkém edému papily a hrozící slepotě
 • protětí pochvy nervu sníží intraneurální tlak a usnadní žilní odtok (výkon vyžaduje přerušení antikoagulační/trombolytické léčby)