MEDIKACE / ANTIAGREGACE

Selhání antiagregační terapie

Vloženo 03.12.2019, poslední aktualizace 25.04.2022

Klinická rezistence

 • recidiva iCMP (ev. IM) navzdory užívání antiagregans a dobré compliance pacienta
 • nemusí být podmíněna rezistencí na konkrétní antiagregans (různé cesty aktivace destiček),  lék může funkci trombocytů blokovat
 • při recidivě vždy zvážit možnost jiné etiologie iCMP
  • např. kardioembolizace při paroxysmální fisi (⇒ opakovaný Holter či dlouhodobá monitorace)
  • rozsáhlá ateroskleróza s embolizací kalcifikovaných plátů
  • pokročilá arteriolopatie

„Laboratorní“ rezistence

 • neschopnost antiagregans inhibovat destičkové funkce specifickým způsobem
  • CLP – neschopnost účinně blokovat receptory P2Y12
  • ASA – neschopnost inhibovat destičkové funkce závislé na TXA2
 • místo rezistence se používá též termín HPR (High on-treatment Platelet Reactivity)    [Cattaneo, 2013]
 • dle metaanalýz je rezistence přítomna až v 30% případů, tito pacienti mají vyšší riziko recidivy CMP/TIA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Přehled laboratorních testů rezistence

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rezistence na ASA

 • laboratorní rezistence = neschopnost ASA redukovat produkci TXA2 (COX-1 dependentní) a následně inhibovat destičkové funkce na TXA2 závislé
 Variabilní reakce na aspirin může být způsobena faktory

Klinickými

 • porucha absorbce
 • noncompliance nemocného 
 • interakce s jinými léky (např. ibuprofenem)

Buněčnými

 • nedostatečná suprese COX-1
 • nadměrná exprese mRNA COX2
 • erytrocyty zprostředkovaná aktivace trombocytů
 • zvýšená senzitivita destiček na kolagen a ADP)
 
Genetickými
 • polymorfismus COX-1 a COX2
 •  polymorfismus GP IIb/IIIa receptoru
 •  polymorfismus VWF receptoru
 • metaanalýza 20 studií (prospektivně sledováno 2930 pacientů s KVO) prokázala větší riziko KV příhod u nemocných s aspirinovou rezistencí, ať už byla prokázána jakoukoli metodou. Aspirinová rezistence byla zjištěna u 28% pacientů. Metaanalýza však neprokázala klinický efekt aditivní antiagregační terapie u aspirin-rezistentních pacientů [Krasopoulos, BMJ 2008]
 • zdá se, že aspirinová rezistence je spojena s těžším neurologickým deficitem (vyšší NIHSS) a větším rozsahem infarktu (pokles ASPECT skóre) při akutní iCMP [Zheng, 2013] 

Rezistence na clopidogrel

 • problém rezistence či variabilní citlivosti na antiagregancia se týká i clopidogrelu, často se navíc objevuje i u pacientů s rezistencí aspirinovou
 • rezistence na CLP je definována jako neschopnost účinně blokovat receptory P2Y12
 • dle metanalýzy je prevalence 27-35% a pacienti s rezistencí mají vyšší riziko recidivy CMP/TIA a to i na duální antiagregaci (subaanalýzy studií SPS3, CHANCE apod).    [Wang, 2016]  [Hernandez-Suarez, 2017]

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.