DOPLŇKY / ISCHEMICKÉ CMP

Fokální cerebrální arteriopatie

Vloženo 03.03.2021 , poslední aktualizace 14.03.2021

Úvod

 • původně označovaná též jako transient cerebral arteriopathy (TCA)
 • monofazicky probíhající onemocnění (neprogreduje v čase), které vede k jednostranné stenóze intrakraniálních tepen (většinou sifon a M1 nebo A1 úsek)
  • většinou ale až kontrolní zobrazení s odstupem odhalí, zda nedochází k progresi či oboustrannému postižení (pak se ovšem nejedná o TCA)
  • proto byl název TCA nahrazen širší jednotkou FCA
  • FCA je tedy radiologická jednotka s heterogenní etiologií
 • FCA je jedna z nejčastějších příčin i CMP u dětí (až 50%)  [Rosa, 2015]
 • popisována bývá i u mladých dospělých  [Bulder, 2012]
 • je spojena s vysokým rizikem rekurence (až 25%/rok)    [Fullerton, 2016]
 • FCA (focal cerebral arteriopathy of childhood)
 • FCA-d  (focal cerebral arteriopathy – disekce)
 • FCA-i  (focal cerebral arteriopathy – zánět / inflammatory type)
 • TCA  (transient cerebral arteriopathy)
 • VIPS  (Vascular Effects of Infection in Pediatric Stroke)

Etiologie

 • jedná se o syndrom s heterogenní etiologií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • typicky postižení subkortikálních struktur (BGG)
 • iCMP/TIA
 • někdy popisován schodovitý průběh

Diagnostika

 • zobrazovací metody – průkaz unilaterálního postižení v typické lokalizaci (distální ACI, M1, A1) – tedy detekce FCA
  • CT+CTA
  • MR+MRA (optimální pro zobrazení parenchymu a časné ischemie)
   • při podezření na vaskulitidu provést i black blood sekvence k průkazu sycení stěny
  • neurosonologie
  • k hodnocení rozsahu lze poučít škálu FCASS → viz zde
 • laboratorní vyšetření – etiologická diagnostika
  • základní biochemie
  • KO+ koagulace
  • zánětlivé parametry, D-Dimery
  • imunologie (odběry na vaskulitidy)
  • LP (podezření na vaskulitidu)
  • genetika (např. na moyamoya)
  • další specifická vyšetření v rámci dif. dg. (např. Fabry atd)

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Akutní rekanalizační terapie
 • v akutním stadiu IVT nebo mechanická rekanalizace   → viz zde
Antitrombotika
 • Anopyirin 1-5 mg/kg denně  [Rosa, 2015]
  • iniciálně spíše doporučena dávka 3-5 mg   [Rosa, 2015]
  • při nežádoucích účincích snížit na 1-3 mg/kg (CHEST 2012)
 • antikoagulace jen při jasné indikaci (typicky při kardioembolizaci)
Kortikosteroidy
 • kombinace kortikoidy + aspirin (CAT) se jeví lepší než monoterapie aspirinem  [Steinlin, 2017]
 • není standardizované schéma kortikoterapie
  • dle jedné studie délka terapie 2-16 týdnů, iniciálně 10-20 mg/kg metylprednisolonu 3-5 dní, poté per os s postupnou redukcí (taper)   [Steinlin, 2017]
Revaskularizace