DOPLŇKY / ŠKÁLY

ASPECTS

Alberta Stroke Program Early CT Score

177 x – vloženo 02.09.2019 , poslední aktualizace 10.08.2020

 • škála ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) slouží ke standardizaci a vyšší spolehlivosti hodnocení časných známek ischemie u akutní iCMP
 • hodnotí se na nativním CT (NCCT – NonContrast CT)
  • k lepší detekci časných známek přispívá vyšší kvalita zobrazení u nových CT přístrojů a dále možnost softwarové úpravy parametrů okna   Časné známky ischemie v povodí ACM vpravo před a po úpravě okna.
 • ASPECTS lze hodnotit i na CT perfúzních skenech či zdrojových snímcích CTA (CTASI – CTA  Source Images)  [Puetz, 2009]
 • ASPECTS hodnotí primárně povodí ACM, při hodnocení nativních snímků však pátráme i po změnách v povodí a.cerebri anterior (ACA), PC-ASPECTS hodnotí změny ve VB povodí
 • existují i komerční programy, které ASPECTS vyhodnotí automaticky (např. BRAINOMIX)   Časné známky ischemie po úpravě okna (L/W), vpravo automatické vyhodnocení ASPECTS score programem BRAINOMIX  Brainomix - program určený k automatické detekci časných známek ischemie (ASPECTS)
Karotické povodí
 • 10ti bodové hodnocení CT v segmentech zásobovaných ACM
 • hodnotí se ncl. caudatus (C), ncl. lentiformis (L), capsula interna (IC), inzulu (I) a úseky M1-M6. M1 – M3 jsou ve výši bazálních ganglií, M4 – M6 ve výši postranních komor nad BGG
 • normální nález se skóruje 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy jeden bod
ASPECTS schéma
ASPECT score formulář
ASPECTS 7 - hypodenzita v I, M2 a M5
ASPECTS 7 - hypodenzita v L, I a M5
ASPECTS 8 - hypodenzita v C a L
Vertebrobazilární povodí

PC-ASPECTS (The posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score)

 • normální nález skórujeme 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy 1 resp. 2 body
 • hodnota pod 8 je spojena se špatnou prognózou
PC-ASPECTS (The posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score)
Prognóza výsledného stavu (mRS) v závislosti na vstupním PC-<span class='tooltipsall tooltip_post_id_16777 classtoolTips6'><span class='tooltipsall tooltip_post_id_16777 classtoolTips6'>ASPECTS</span></span> score [Puetz, 2009]