DOPLŇKY / ŠKÁLY

ASPECTS

Alberta Stroke Program Early CT Score

Vloženo 02.09.2019 , poslední aktualizace 10.04.2024

 • škála ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) slouží ke standardizaci a vyšší spolehlivosti hodnocení časných známek ischemie u akutní iCMP
  • časné ischemické změny jsou definovány jako incipientní parenchymová hypodenzita nebo jako ztráta diferenciace šedé a bílé hmoty
 • hodnotí se na
  • nativním CT (NCCT – NonContrast CT)
   • k lepší detekci časných známek přispívá vyšší kvalita zobrazení u nových CT přístrojů a dále možnost softwarové úpravy parametrů oknaČasné známky ischemie v povodí ACM vpravo před a po úpravě okna.
  • CT perfúzi (CTP ASPECTS)  [Aviv, 2007]
  • CTA zdrojových snímcích (CTA-SI)  [Puetz, 2009]
 • ASPECTS hodnotí primárně povodí ACM, při hodnocení nativních snímků však pátráme i po změnách v povodí a.cerebri anterior (ACA), PC-ASPECTS hodnotí změny ve VB povodí
 • existují i komerční programy, které ASPECTS vyhodnotí automaticky (např.BRAINOMIX)   Časné známky ischemie po úpravě okna (L/W), vpravo automatické vyhodnocení ASPECTS score programem BRAINOMIX  Brainomix - program určený k automatické detekci časných známek ischemie (ASPECTS)
Karotické povodí
 • 10ti bodové hodnocení CT v segmentech zásobovaných ACM
 • hodnotí se ncl. caudatus (C), ncl. lentiformis (L), capsula interna (IC), inzulu (I) a úseky M1-M6
  • C, L, IC , I, M1 – M3 jsou hodnoceny ve výši bazálních ganglií (ganglionic level)
  • M4 – M6 ve výši postranních komor nad BGG (supraganglionic)
 • normální nález se skóruje 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy jeden bod
 • ASPECTS má diagnostickou, ale i prognostickou hodnotu
  • čím vyšší ASPECTS, tím lepší prognóza
  • NCCT ASPECTS ≤ 7 predikuje horší výsledný stav za 3 měsíce (OR 3.95)  [Esmael, 2021]
  • CTP ASPECTS < 8 predikoval horší výsledný stav u trombolyzovaných pacientů  [Aviv, 2007]
  • hranice pro indikaci trombektomie se postupně snižuje (lze očekávat snížení ke 3 viz studie SELECT2, ANGEL ASPECT, atd) – ASPECT tímto trochu ztratí na významu, protože bude stejně indikována většina konzultovaných pacientů
ASPECTS schéma
ASPECT score formulář
ASPECTS 7 - hypodenzita v I, M2 a M5
ASPECTS 7 - hypodenzita v L, I a M5
ASPECTS 8 - hypodenzita v C a L
Vertebrobazilární povodí

PC-ASPECTS (The posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score)

 • normální nález skórujeme 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy 1 resp. 2 body
 • bodují se tyto oblasti
  • thalamus bilaterálně (každý za 1 bod)
  • okcipitální laloky (každý za 1 bod)
  • mesencefalon (2 body – jakákoliv, i jednostranná, léze)
  • pons (2 body – jakákoliv, i jednostranná, léze)
  • cerebellární hemisféry (každá za 1 bod)
 • pc-ASPECTS < 8 je spojeno se špatnou prognózou  [Puetz, 2009]
PC-ASPECTS (The posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score)
Prognóza výsledného stavu (mRS) v závislosti na vstupním PC-ASPECTS score [Puetz, 2009]