ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

MELAS

Syndrom mitochondriální encefalomyopatie, laktátové acidózy a „stroke-like“ epizod

Vloženo 02.02.2020 , poslední aktualizace 20.09.2020

 • multisystémové mitochondriální onemocnění
 • manifestace na konci první životní dekády (široké rozmezí 2 -40 let)
 • popsáno několik bodových mutací asociovaných s MELAS
  • v 80 % způsoben mutací 3243A>G v genu MTTL1 v mitochondriální DNA kódující tRNALeu.
 • většina případů vykazuje maternální dědičnost, avšak zřídka lze nalézt u více než 1 člena rodiny plně rozvinutý MELAS
 • histopatologické vyšetření mozku prokazuje spongioformní encefalopatii, charakterizovanou nekrózou, ztrátou neuronů, gliózou a mikrocystickými for­macemi (status spongiosus) a predilekčně postihující kortex
 • téměř v polovině případů bývají přítomny kalcifikace v bazálních gangliích

Klinický obraz

 • “stroke-like” epizody před 40. rokem života
 • encefalopatie (epi záchvaty a/nebo demence)
 • mitochondriální myopatie s laktátovou acidózou a/nebo “rag­ged-red” vlákny

Pro potvrzení diagnózy je vyžadována přítomnost alespoň dvou ze tří pomoc­ných kritérií:

 • normální časný vývoj
 • periodická cefalea
 • periodické zvracení

Onemocnění se obvykle manifestuje na konci 1.dekád (rozmezí od 2 do 40 let)

Myopatie

 • svalová slabost včetně oftalmoplegie charakteru progresivní zevní oftalmoplegie (PEO)   Progresivní zevní oftalmoplegie (PEO)
 • intolerance svalové zátěže

Encefalopatie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové příznaky

 • malá postava
 • pigmentová degenerace sítnice
 • kardiomyopatie
 • diabetes mellitus
 • hirsutismus
 • nefropatie

Diagnostika

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika kalcifikací na CT
Diferenciální diagnostika kalcifikací na CT

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • účinná léčba není obecně známa
 • popisován částečný efekt koenzymu Q10, riboflavinu
 • slibné výsledky ukazuje L-arginin 4x1g/d   [Koga, 2006]
  • dávkování se upravuje dle hladin argininu (ref. interval 45-130 umol/l)
  • orální L-arginin prodlužuje intervaly mezi stroke-like atakami (AHA/ASA 2021)
 • infúzní podání může mít efekt u status epilepticus, bolestí hlavy, poruchy vbědomí a visu  (ARDEAELYTOSOL  21% + 500mg Glu 5% 20 ml/h)  [Toribe, 2007]
 • epileptické záchvaty re­agují příznivě na antiepileptika (CAVE valproátová encefalopatie)
 • část postižených matek je neplodných

Prognóza

 • jde o progredující onemocnění, ke zhoršení dochází po “stroke-like” epizo­dách
 • prognóza je variabilní, ke smrti může dojít již v prvních životních de­kádách, zejména při časné klinické manifestaci
 • příčinou smrti bý­vá kardiopulmonální selhání či status epilepticus