ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

MELAS

Syndrom mitochondriální encefalomyopatie, laktátové acidózy a „stroke-like“ epizod

Vloženo 02.02.2020 , poslední aktualizace 31.07.2021

 • multisystémové mitochondriální onemocnění
 • manifestace na konci první životní dekády (široké rozmezí 2 -40 let)
 • popsáno několik bodových mutací asociovaných s MELAS
  • v 80 % způsoben mutací 3243A>G v genu MTTL1 v mitochondriální DNA kódující tRNALeu.
 • většina případů vykazuje maternální dědičnost, avšak zřídka lze nalézt u více než 1 člena rodiny plně rozvinutý MELAS
 • histopatologické vyšetření mozku prokazuje spongioformní encefalopatii, charakterizovanou nekrózou, ztrátou neuronů, gliózou a mikrocystickými for­macemi (status spongiosus) a predilekčně postihující kortex
 • téměř v polovině případů bývají přítomny kalcifikace v bazálních gangliích

Klinický obraz

 • „stroke-like“ epizody před 40. rokem života
 • encefalopatie (epi záchvaty a/nebo demence)
 • mitochondriální myopatie s laktátovou acidózou a/nebo „rag­ged-red“ vlákny

Pro potvrzení diagnózy je vyžadována přítomnost alespoň dvou ze tří pomoc­ných kritérií:

 • normální časný vývoj
 • periodická cefalea
 • periodické zvracení

Onemocnění se obvykle manifestuje na konci 1.dekád (rozmezí od 2 do 40 let)

Myopatie

 • svalová slabost včetně oftalmoplegie charakteru progresivní zevní oftalmoplegie (PEO)   Progresivní zevní oftalmoplegie (PEO)
 • intolerance svalové zátěže

Encefalopatie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové příznaky

 • malá postava
 • pigmentová degenerace sítnice
 • kardiomyopatie
 • diabetes mellitus
 • hirsutismus
 • nefropatie

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • jiné příčiny cévní mozkové příhody u mladého jedince do 40 let věku
 • jiné mitochondriální poruchy
  • MERFF
  • Kearn-Sayre
 • vaskulitidy
 • CADASIL (subkortikální léze a T laloky)
 • MELAS je často diagnostikován jako migréna, zejména bazilární, hemi­plegická či s prolongovanou aurou

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • účinná léčba není obecně známa
 • popisován částečný efekt koenzymu Q10, riboflavinu
 • slibné výsledky ukazuje L-arginin 4x1g/d   [Koga, 2006]
  • dávkování se upravuje dle hladin argininu (ref. interval 45-130 umol/l)
  • orální L-arginin prodlužuje intervaly mezi stroke-like atakami (AHA/ASA 2021)
 • infúzní podání může mít efekt u status epilepticus, bolestí hlavy, poruchy vbědomí a visu  (ARDEAELYTOSOL  21% + 500mg Glu 5% 20 ml/h)  [Toribe, 2007]
 • epileptické záchvaty re­agují příznivě na antiepileptika (CAVE valproátová encefalopatie)
 • část postižených matek je neplodných

Prognóza

 • jde o progredující onemocnění, ke zhoršení dochází po „stroke-like“ epizo­dách
 • prognóza je variabilní, ke smrti může dojít již v prvních životních de­kádách, zejména při časné klinické manifestaci
 • příčinou smrti bý­vá kardiopulmonální selhání či status epilepticus