OBECNÉ POSTUPY

Anémie

Vvloženo 27.11.2019 , poslední aktualizace 10.12.2019

 • muži Hb < 130 g/l
 • ženy Hb < 120 g/l

Klinický obraz

 • u chronické anémie slabost, únava, závrativost, bledost, pocit na omdlení
 • větší akutní krvácení vede k oligemii (snížení objemu krve)
  • k oběhovému selhání vede náhlá ztráta cca 1/3 objemu krve (tj. cca 1,5-2 l u dospělého člověka)
 • ↓ TK,  ↑ TF s nitkovitým pulsem
 • chladné končetiny
 • dušnost (z důvodu nedostatečné transportní kapacity pro kyslík)

Laboratorní diagnostika anémií

 • MCHC, MCH, MCVr
 • Fe
  • snížené hodnoty: při nedostatku železa – porucha střevní resorpce, snížený příjem v potravě, zvýšené ztráty (latentní ztráty do trávicího traktu z různých příčin), zvýšená potřeba (těhotenství, hypertyreóza)
  • zvýšené hodnoty: při hemolytických anémiích a hemochromatóze
 • Ferritin – používáme k posouzení stavu zásob železa v organismu
  • snížení hladiny sérového feritinu je prokazatelné již v počátečních fázích anémie z nedostatku železa
  • zvýšení: při přetížení železem, poškození jater, nádorech; je proteinem akutní fáze
 • saturace transferinu  (sérové železo: TIBC (total iron binding capacity))
  • norma: 20–55 %.
  • snížené hodnoty: při deficitu železa. Snížení saturace spolu s nízkými hodnotami TIBC doprovází hemosiderózu, hemochromatózu, jaterní onemocnění
  • zvýšené hodnoty: 80–90 % při hereditárni hemochromatóze
 • TIBC
 • transferin – transportní protein Fe, který se tvoří v játrech a je uvolňován do oběhu
  • zvýšení – při nedostatku železa v organismu je mechanismem zpětné vazby vystupňována syntéza transferinu v hepatocytech.
  • pokles – při poruše jaterní proteosyntézy, malnutrici, ztrátách, při akutním či chronickém zánětu
Hematokrit Maturační index
≥35% 1.0
25 to <35% 1.5
20 to <25% 2.0
<20% 2.5

Retikulocytární index = absolutní počet retikulocytů / maturační index

Diferenciální diagnostika

ANO

Nátěr periferní krve

 • bez detekce fragmentovaných buněk
  • akutní ztráta krve
 • Známky hemolýzy
  • hemolytické anémie
  • HELLP sy
  • DIC
  • trombotické mikroangiopatie

NE

Normocytární normochromní
(normální MCV a MCHC  – 80–97 fl)

 • poruchy kostní dřeně
 • chronická renální insuficience
 • aplastická anémie
 • autoimunitní choroby
 • anémie kriticky nemocných

Mikrocytární anémie (nízký MCV a MCHC) – porucha maturace

 • sideropenická anémie (nízké železo a ferritin, vysoké TIBC )
  • zvýšená utilizace Fe (gravidita, puberta, laktace)
  • zvýšení ztráty Fe (krvácení, dárci, hemodialýza, četné odběry)
  • poruchy vstřebávání (achlorhydrie)
  • nedostatek Fe e stravě (vegetariání , podvýživa)
 • anémie chronicky nemocných – ACD (nízké železo a ferritin, nízké TIBC)
 • hemoglobinopatie
 • sideroblastická anémie
 • otrava olovem
 • deficit vitaminu B6

Makrocytární anémie (vysoké MCV)

 • B12 deficit ev deficit folátu  (B12, folát)
 • hypothyreoidismus
 • myelodysplastický sy
 • drogy, excesivně alkohol

Indikace k transfúzi

 • náhrada krve:
  • indikovat uvážlivě
  • užívat deleukotizované preparáty
  • podání 1 transfúzní jednoty (TU) erytrocytárního přípravku zvýší Hb o 10 g/l u dospělého průměrné váhy
  • u proběhlé hemoragie indikace  viz tabulka
  • u pokračujícího krvácení udržovat Hb > 80 g/l
Indikace náhrady krev dle odhadované ztráty
 • 15-30% volumu (800-1500ml) – náhrada netřeba, pokud není preexistující anémie
 • 30-40% (1500-2000ml) – potřeba transfúze pravděpodobná
 • > 40% (> 2000ml) – zahájit ihned
Indikace náhrady krev dle hemoglobinu
 • Hb > 100g/l –  transfúze neindikována
 • Hb 70-100 g/l  –  indikace nejednoznačná
  • projevy tkáňové hypoxie (dyspnoe, AP)?
  • kompenzační rezervy, rychlost vzniku anémie
  • krvácení pokračuje?
 • Hb < 70g/l –  transfúze vždy indikována