ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

KRYPTOGENNÍ ISCHEMICKÉ CMP

Vloženo 30.10.2019 , poslední aktualizace 18.05.2022

Definice kryptogenní CMP

ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • ESUS má vyšší riziko rekurence, podobné kardioembolizacím  Ntaios, 2015   [Ntaios, 2015]
 • podezření na trombembolii je podpořeno:
 • může se jednat o nerozpoznanou kardiogenní etiologii (tedy TOAST 2) ev. embolizaci z nestenozujícího AS plátů z krkavice / aorty (TOAST 1)
  • ve věku < 50 let je častější paradoxní embolizace (PFO) či jiné non-AS příčiny
  • ve věku > 50 let převáží pFISI a pláty v aortě
ESUS

Management

 • základem je antiagregační terapie 
  • ASA anebo clopidogrel ev. DAPT
  • ticagrelor není v této indikaci doporučen (negativní post-hoc analýza ESUS pacientů ve studii SOCRATES(AHA/ASA 2021 3/B-NR)
 • DOAC nejsou doporučeny  (AHA/ASA 2021 3/B-R)
 • u mladších pacientů s významným PFO a absencí jiné příčiny zvážit jeho okluzi → viz zde
 • u starších pacientů důsledně pátrat po kardioembolické etiologii (především pFISI), která by byla indikací k antikoagulaci
  • ve studii monitorující pacienty s ESUS po dobu až 3 let byl záchyt pFISI až 41.4%!   [Kitsiou, 2021]

Antikoagulace v indikaci ESUS

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.