ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

KRYPTOGENNÍ ISCHEMICKÉ CMP

Poslední aktualizace 28.02.2024

Definice kryptogenní CMP

ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • ESUS má vyšší riziko rekurence, podobné kardioembolizacím  Ntaios, 2015   [Ntaios, 2015]
 • podezření na trombembolii je podpořeno:
 • může se jednat o nerozpoznanou kardiogenní etiologii (tedy TOAST 2) ev. embolizaci z nestenozujícího AS plátů z krkavice / aorty (TOAST 1)
  • ve věku < 50 let je častější paradoxní embolizace (PFO) či jiné non-AS příčiny
  • ve věku > 50 let převáží pFISI a pláty v aortě
ESUS

Management

 • základem prevence kryptogenní iCMP je antiagregační terapie 
  • ASA anebo clopidogrel ev. DAPT
  • ticagrelor není v této indikaci doporučen (negativní post-hoc analýza ESUS pacientů ve studii SOCRATES(AHA/ASA 2021 3/B-NR)
 • DOAC nejsou doporučeny  (AHA/ASA 2021 3/B-R)
 • u mladších pacientů s významným PFO a absencí jiné příčiny zvážit jeho okluzi → viz zde
 • u starších pacientů důsledně pátrat po kardioembolické etiologii (především pFISI), která by byla standardní indikací k antikoagulaci
  • ve studii monitorující pacienty s ESUS po dobu až 3 let byl záchyt pFISI až 41.4%!   [Kitsiou, 2021]

Antikoagulace a ESUS

 • všechny dosavadní studie byly negativní –  antikoagulace není lepší než ASA
 • negativní studie NAVIGATE ESUS rivaroxaban 15mg vs ASA 100mg [Hart, 2018]
  • efekt rivaroxabanu zjištěn u podskupiny se středně těžkým a těžkým rozšířením levé síně – u pacientů s průměrem LS > 4.6 cm bylo riziko iktu 1.7% vs 6.5%/rok (rivaroxaban versus aspirin)  [Healey, 2019]
 • neutrální výsledky studie RESPECT-ESUS (ASA vs.dabigatran 110/150 mg) [Diener, 2019]
 • negativní výsledky u selektovaných pacientů s atriopatií bez fisi
  • ARCADIA  – apixaban vs ASA u pacientů s atriopatií (vyšší voltáž na EKG, rozšíření levé síně, NT-proBNP>250 pg/l)
  • ATTICUS  –  ASA vs. apixaban ve standardní dávce; nejméně 1 rizikový faktor (levá sín > 45mm, spontánní echokontrast, PFO, CHA2DS2-VASc score > 4, průtok v LAA ≤ 0.2 m/s)