DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Heparin

Vloženo 03.11.2019 , poslední aktualizace 10.10.2021

Mechanismus účinku

 • heparin se uplatňuje jako katalyzující kofaktor pro antitrombin III (AT III)
  • AT III je α2-globulin syntetizovaný v játrech, a je  inhibitorem trombinu (FIIa) a dalších sérových proteáz (F IXa, Xa, XIa), se kterými vytváří ireverzibilní komplexy
  • bez antitrombinu nemůže heparin rozvinout svůj účinek
 • heparin uvolňuje lipoproteinovou lipázu z endotelií, což podmiňuje jeho antilipidemický účinek
 • snižuje adhezivitu destiček k endotelu
 • snižuje vyplavování destičkového růstového faktoru
 • vykazuje mírný antihistaminový účinek

Farmakokinetika

 • po nitrožilní aplikaci působí heparin prakticky okamžitě
 • biologický poločas je přibližně 1-2 hodiny (v závislosti na dávce), a proto je vhodnější kontinuální infuze než intermitentní nitrožilní aplikace
 • po podkožní aplikaci je dosaženo maximálních plazmatických hladin za 2-4 hodiny
 • heparin se váže na plazmatické bílkoviny, z nichž některé (zvláště u zánětlivých nebo nádorových chorob) neutralizují jeho antikoagulační aktivitu
 • biotransformace probíhá v játrech a RES, částečně je vylučován močí se zachovaným zbytkem aktivity
 • heparin neprochází placentární bariérou a nepřestupuje do mateřského mléka

Dávkování a monitorace účinku heparinu

  Miniheparinizace
 • HEPARIN (1 amp=25000 IU/5ml) :   5000 IU s.c. á 8-12 hod
 • monitorace účinku netřeba
 • nahrazen LMWH
  Plná heparinizace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nežádoucí účinky