TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ

Obecné postupy a antikoagulační terapie

Vloženo 25.10.2019, poslední aktualizace 28.06.2020

Obecné postupy

Klidový režim

 • v časné fázi monitorace na JIP
 • poloha s mírně zvýšenou horní polovinou těla

Prevence stresového vředu

 • porucha integrity sliznice horní části GIT vzniklá v souvislosti s extrémním fyziologickým stresem, typicky u kriticky nemocných
 • může vyústit v krvácení
 • profylaxi aplikovat jen u pacientů ve skutečném zvýšeném riziku , včas vysadit  (riziko nozokomiální pneumonie, CDI – Clostridium difficile infection, lékových interakcí či hepatotoxicity). Rutinní použití nesnižuje mortalitu.
  • preferovat inhibitory protonové pumpy (PPI) – HELICID, CONTROLOC
   • PPI jsou dražší a signifikantně účinnější než H2 blokátory    [Buendgens, 2016]
  • při kontraindikaci PPI lze zkusit H2 blokátory –  QUAMATEL
  • sucralfat (VENTER tbl./1g) 2×1 nebo až 2×2 tbl.
   • prevence a léčba vředu
   • snížení hyperfosfatémie
  • antacida
 • co nejdříve zahájit enterální výživu!

Analgetika / anxiolytika

 • vhodné kombinovat s anxiolytiky, zvážit pravidelné podávání á 6-8h

Léčba epileptických záchvatů

 • v akutním stádiu se jedná o akutní symptomatické záchvaty (ASZ)
 • záchvaty nitrolební hypertenzi a mohou potencovat sekundární poškození mozku
 • AE jsou indikována u všech pacientů po prvním záchvatu k prevenci ASZ  (ESO guidelines 2017)
 • lze zvážit 7-14 denní profylaktické podání (dle výsledků cohorty ze studie ICSVT)
  • ve vyšším riziku ASZ jsou pacienti s hemiparézou a parenchymovou lézí
  • profylaxe nesnižuje riziko rozvoje postCVT epilepsie!
 • výběr antiepileptika
  • v akutní fázi VPA ev. LEV (možnost rychlé parenterální titrace)
  • PHE má interakci s antikoagulancii
  • dlouhodobě CBZ, VPA, LEV

Antiedémová terapie

→ viz léčba nitrolební hypertenze

Léčba infektu

 • v případě infekce antibiotika
 • po infektu jako příčině trombózy ak­tivně pátrat
  • v případě kavernózního splavu může jít i o furunkl na obličeji
  • u trombóz sinus sigmoideus a transversus pátrat po ORL příčině

Antikoagulace v akutním stádiu

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Heparin
 • kontinuální HEPARIN (1 amp=25000 IU/5ml), protokol heparinizace → viz zde
 • 5-10 dní, než je dosaženo klinické stabilizace, udržovat  aPTT  na 2-2,5 násobku normy
 • při větší ischemii či sekundární hemoragii nezačínat bolusem
 • použít při kontraindikaci LMWH (renální insuficience) nebo při nutnosti rychlého zrušení účinku (např. předpokládaný NCH výkon)
LMWH

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

DOAC

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.