TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ

Obecné postupy a antikoagulační terapie u trombózy splavů

Vloženo 25.10.2019, poslední aktualizace 26.06.2022

Obecné postupy

Klidový režim

 • v časné fázi monitorace na JIP
 • poloha s mírně zvýšenou horní polovinou těla

Prevence stresového vředu

 • porucha integrity sliznice horní části GIT vzniklá v souvislosti s extrémním fyziologickým stresem, typicky u kriticky nemocných
 • může vyústit v krvácení
 • profylaxi aplikovat jen u pacientů ve skutečném zvýšeném riziku , včas vysadit  (riziko nozokomiální pneumonie, CDI – Clostridium difficile infection, lékových interakcí či hepatotoxicity). Rutinní použití nesnižuje mortalitu.
  • preferovat inhibitory protonové pumpy (PPI) – HELICID, CONTROLOC
   • PPI jsou dražší a signifikantně účinnější než H2 blokátory    [Buendgens, 2016]
  • při kontraindikaci PPI lze zkusit H2 blokátory –  QUAMATEL
  • sucralfat (VENTER tbl./1g) 2×1 nebo až 2×2 tbl.

   • prevence a léčba vředu
   • snížení hyperfosfatémie
  • antacida
 • co nejdříve zahájit enterální výživu!

Analgetika / anxiolytika

 • vhodné kombinovat s anxiolytiky, zvážit pravidelné podávání á 6-8h

Léčba epileptických záchvatů

 • v akutním stádiu se jedná o akutní symptomatické záchvaty (ASZ)
 • záchvaty nitrolební hypertenzi a mohou potencovat sekundární poškození mozku
 • AE jsou indikována u všech pacientů po prvním záchvatu k prevenci ASZ  (ESO guidelines 2017)
 • lze zvážit 7-14 denní profylaktické podání (dle výsledků cohorty ze studie ICSVT), pomoci může škála  2HELPS2B
  • ve vyšším riziku ASZ jsou pacienti s hemiparézou a parenchymovou lézí
  • profylaxe nesnižuje riziko rozvoje postCVT epilepsie!
 • výběr antiepileptika
  • v akutní fázi VPA ev. LEV (možnost rychlé parenterální titrace)
  • PHE má interakci s antikoagulancii
  • dlouhodobě CBZ, VPA, LEV

Antiedémová terapie

→ viz léčba nitrolební hypertenze

Léčba infektu

 • v případě infekce antibiotika
 • po infektu jako příčině trombózy ak­tivně pátrat
  • v případě kavernózního splavu může jít i o furunkl na obličeji
  • u trombóz sinus sigmoideus a transversus pátrat po ORL infekci

Antikoagulace v akutním stádiu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Heparin
 • kontinuální HEPARIN (1 amp=25000 IU/5ml), protokol heparinizace → viz zde
 • podávat 5-10 dní, než je dosaženo klinické stabilizace, udržovat  aPTT  na 2-2,5 násobku normy
 • při větší ischemii či sekundární hemoragii nezačínat bolusem
 • preferovat při kontraindikaci LMWH (renální insuficience) nebo při nutnosti rychlého zrušení účinku (např. předpokládaný NCH výkon)
LMWH

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

DOAC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie trombózy splavů v rámci VITT

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.