DOPLŇKY / PROPEDEUTIKA

Nervus hypoglossus (n.XII)

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 14.10.2021

Funkční a anatomické poznámky

 • čistě motorický nerv, inervující všechny intraglossální a extraglossální svaly (kromě m. palatoglossus, inervovaného z n IX.)
  • spojky z cervikální míchy inervují skrze n. hypoglossus také infrahyoidní svaly
 • vychází z jádra na dně IV.komory ve fossa rhomboidea pod trigonum hypoglossi
 • supranukleární inervaci dostává jádro z pars opercularis gyri praecentralis, přičemž ke každému n.hypoglossus jdou vlákna nejen z homolaterální, ale i z kontralaterální hemisféry
  • unilaterální léze kortikobulární dráhy nevede k výraznému  postižení funkce bulbárních nervů (supranukleární inervace je ipsi- i kontralaterální) – v případě jazyka může být lehká deviace na stranu parézy (převaha zdravého m.genioglossus)
 • vystupuje z oblongáty mezi olivou a pyramidou několika vlákny a spojuje se v kmen, který pak z lebky vystupuje přes canalis nervi hypoglossi
 • po výstupu z lebky přijímá nervová vlákna z C1–C3 pro inervaci infrahyoidních svalů.
 • arcus nervi hypoglossi je obloukovité stočení n. XII. pod zadním bříškem m. digastricus, kříží ACI i ACE, mezi svaly jazyka má spojky s n. lingualis (z n.V), který k n. XII připojuje svá propriocepční vlákna
 • větve:
  • spojka s n. vagus a truncus sympathicus (parasympatická a sympatická vlákna pro cévy jazyka)
  • radix superior ansae cervicalis (ramus descendens nervi hypoglossi) – příjem vláken z C1 a C2, odděluje se v místě křížení s a. carotis interna, k m. omohyoideus
  • spojením s radix inferior ansae cervicalis (z nervů C2 a C3) vzniká ansa cervicalis (ansa cervicalis profunda, ansa nervi hypoglossi) – inervuje infrahyoidní svaly
  • rami linguales – konečné větve z arcus nervi hypoglossi

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické vyšetření

 • všímat si velikosti a povrchu jazyka, patrat po atrofii a fascikulacích
 • sledovat postavení jazyka v klidu v dutině ústní a při plazení
 • sledovat hybnost do stran vč. diadochokinesy (požádáme postiženého, aby střídavě vyplazoval a zatahoval jazyk jak nejrychleji dovede a aby rychle pohyboval jazykem z koutku do koutku
 • posoudít, zda je nemocný schopen mluvit a polykat

Klinický obraz léze n.hypoglossus

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.