Coiling

 • nejčastější výkonem je coiling, kdy vak je vyplněn odpoutatelnými platinovými spirálkami →  následně dochází k jeho trombotizaci a vyřazení z oběhu
 • spirály se liší tuhostí, průměrem vlákna, tvarem, velikostí a délkou, případně povrchem
  • existují různé 2D a 3D varianty
 • odpoutání spirál se provádí elektrolyticky, hydraulicky nebo mechanickým uvolněním vodícího drátu
 • použití flow diverterů, stentem či balonkem asistovaného coilingu rozšiřuje indikace coilingu i na aneuryzmata se širším krčkem (viz níže)

Průběh výkonu

 • s ohledem na klinický stav pacienta informovat o plánovaném výkonu, jaký je jeho přínos,  komplikace i alternativy
 • u plánované aplikace stentu je nutná antiagregační příprava
 • před výkonem zavést PMK, 2 flexily
 • většinou probíhá v CA
  • prevence nebezpečných pohybů v klíčových momentech výkonu (riziko perforace tepny)
  • větší komfort pro nemocného i operatéra
  • snadnější řešení kompliakcí
  • výhodná je TCD monitorace (detekce embolizací u parciálně trombotizovaných aneuryzmat)
 • v úvodu se podává HEPARIN 3000-5000jj i.v. ke snížení rizika trombembolie
  • u čerstvého SAK jen 2000jj, ev. podat heparin až po aplikaci prvních spirál do výdutě
  • během výkonu sledovat APTT, dle výsledku řídit další podávání heparinu
  • nachystat PROTAMIN pro případ ruptury výdutě → viz zde
 • přístupová cesta
  • nejčastěji a.femoralis
  • a.radialis, brachialis nebo axillaris, vzácně karotida
 • vodící katetr a mikrokatetr je nutné k prevenci vzniku trombů kontinuálně proplachovat heparinizovaným fyziologickým roztokem
 • první spirála musí být stabilní, vytváří konstrukci, která je vyplňována dalšími menšími spirálami
 • kličové je i rozhodnutí o umístění poslední spirály:
  • neúplné vyplnění výdutě zvyšuje riziko progrese aneuryzmatu a rebleedingu
  • naopak nadbytečná spirála se obtížně zavádí a vytahuje, může se při stahování předčasně odpoutat a vyklouznout do mateřské tepny
 • po výkonu je pacient hospitalizován na NCH nebo neurologické JIP a monitorován
Průběh embolizace vaku aneuryzmatu
Coiling aneuryzmatu v přechodu ACI-ACM (spirály Target)

Stentem asistovaný coiling a další metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace endovaskulárních výkonů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Medikace po výkonu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Sledování stability uzávěru po endovaskulárním výkonu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Výsledky endovaskulární léčby

 • technickou úspěšnost EV léčby ovlivňuje:
  • zkušenost pracoviště
  • věk a klinický stav pacienta
  • ev. přítomnost vazospazmů či elongace přístupových tepen
 • nevýhodou EV terapie je menší stabilita uzávěru u velkých aneuryzmat, aneuryzmat se širokým krčkem nebo s intrasakulární trombózou   CTA - aneuryzma ACM vlevo s intrasakulárním trombem
  • u malých výdutí je kompletní okluze dosaženo v ~ 70-90%
  • u velkých až gigantických výdutí v ~ 50%
 • nekompletní uzávěr vede k reziduálnimu plnění části vaku
 • příčiny inkompletního uzávěru:
  • neúplné vyplnění krčku během výkonu
  • stlačení spirál hemodynamickým působením před překrytím krčku neointimou
  • vtlačení a posun spirál do trombu, který byl uvnitř výdutě
 • inkompletní uzávěr může vést vlivem pulzujícího tlaku krve ke zvětšování výdutě, nicméně  léčbu EV je možné opakovat a doplnit do vaku další spirály   Vlevo inkompletní uzávěr vaku po iniciální embolizaci, vpravo kompletní uzávěr po opakovaném výkonu