SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ

Specifika léčby SAK v graviditě

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.08.2021

 • riziko ruptury během těhotenství a porodu je relativně nízké (1.4 resp 0.05%) a blíží se běžné populaci ⇒ konzervativní postup

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • spíše preferována CA
 • základem je:
  • udržet perfúzi placenty a fetální oxygenacivyhnout se tedy hypoxii, hypotenzi, hypokapnii, acidóze a hypotermii
  • dostatečná perfúze mozku matky a prevence progese mozkového edému a tedy ↑ ICP
  • hemodynamická stabilita (vyhnout se hypotenzi i atakám dekomp. hypertenze s rizikem rebleedingu)
   • invazivní měření TK
 • použít štít k odstínění plodu
 • dle ICRP (International Commission on Radiation Protection) je potrat doporučen při dávce > 100mGy
 • dle experimentu byla naměřená dávka při běžném endovaskulárním výkonu cca 2.8mGy
 • nejčastěji používán iohexolomnipaque
 • nebyla zjištěna škodlivost pro plod či poruchy fertility (zvířecí studie se 100x vyšší dávkou), lidské studie nejsou k disp.
 • nicméně před použitím vždy zvážit risk-benefit a použít co nejmenší dávku
 • peroperačně používat heparin, který neprochází placentu a jeho účinek lze snadno neutralizovat
 • standardní monitorace (EKG. TK, sat O2, TT, ETCO2)
 • intraoperační invazivní měření TK
 • monitorace fetální TF (fetal hear rate – FHR)
  • při detekci problémů neutralizovat heparin a provést emergentní SC
 • bilance tekutin
 • zvážit CŽK
 • rozšířená neuromonitorace
  • EEG
  • SSEP, MEP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • udržovat normotenzi k zachování CPP matky a prevenci intrauterinní asfyxie
 • doporučeno invazivní monitorování TK
 • zvážit CŽK
  • monitorace CVT
  • možnost aplikace většího množství tekutin a koncentrovaných roztoků

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • nimodipin dle animálních studií zvyšuje nimodipin riziko retardace růstu a vrozených vad – zvážit-risk benefit, nicméně často se v běžné praxi používá
 • magnesium sulfate
 • riziko TEN je v těhotenství zvýšené (dle některých zdrojů 4-5x)
 • prevence pomocí intermitentní pneumatické komprese (IPC)
 • medikamentózní prevence až po ošetření aneuryzmatu po domluvě s neurochirurgem