DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Vyšetření stoje a chůze

Vloženo 02.09.2021 , poslední aktualizace 10.09.2021

Vyšetření stoje

Celkové držení ve stoji

 • semiflekční držení u parkinsonika
 • Wernicke-Mannovo držení při hemiplegii po kapsulární cévní příhodě mozkové, kdy je HK přitažena k tělu, v semiflexi,DK v koleni extendována), při chůzi s více či méně vyjádřenou cirkumdukcí postižené DK
 • hyperlordosa dolního úseku páteře s břichem vysazeným dopředu u pelvifemorálního typu myopatie
 • antalgické držení těla s trupem ukloněným, případně i rotovaným k jedné straně u lumbalgií a lumboischiadického syndromu
 • pokles ramene např. při parese n.XI.) apod

Posouzení stability stoje

 • posouzení stability stoje provádíme vyšetřením Bracht-Rombergových postojů – sledujeme titubace až pády a různé pulze během cca 20s
  • Bracht-Romberg I – lehce rozkročené DKK, otevřené oči, hlava přímo
  • Bracht-Romberg II – spojný stoj, otevřené oči, hlava přímo
  • Bracht-Romberg III – spojný stoj, zavřené oči, hlava přímo
  • Bracht-Romberg IV – spojný stoj, zavřené oči, hlava otočena doprava
  • Bracht-Romberg V – spojný stoj, zavřené oči, hlava otočena doleva
 • pro jemné posouzení stability užíváme tzv. zúženého Rombergova postoje
  • pacient se postaví tak, že má jednu nohu položenu v přímé linii před druhou a hodnotí se pevnost a jistota tohoto stoje při otevřených a zavřených očích
  • vratkost stoje vyvolává kromě poruch vestibulárních a mozečkových i paretické postižení končetin
 • mírná nejistota a oscilace na místě různými směry jsou v mezích normy

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vyšetření chůze

 • hodnotit chůzi na vzdálenost aspoň 3 m a zpět (s otočkou)
 • základní vyšetření chůze
  • při otevřených očích (chůze I)
  • při zavřených očích (chůze II)
 • chůze III – různé modifikace
  • chůze po špičkách  (vázne při kořenovém postižení S1)
  • chůze po patách (postižení kořene L5)
  • chůze po čtyřech nebo pozpátku (mozečkové léze)
  • chůze do schodů (obtíže při lézi n.femoralis)
  • chůze po rovné čáře nebo v tandemu (léze mozečku,vestibulárního aparátu)
 • při chůzi sledujeme:
  • držení těla
  • tempo ( bradybasie a brachybasie u parkinsoniků, lacunaires)
  • šíře baze (rozšíření u tabických a cerebellárních syndromů, zúžení u funkčních poruch)
  • titubace a ev. pády
   • tabické (typicky při zavření očí)
   • vestibulární
   • cerebellární
  • délka kroku, zárazy (šouravá chůze u parkinsoniků, hypermetrie /dupání/ u cerebellárních lézí)
  • směr chůze (úchylky na stranu postiženého labyrintu)
  • souhyby HKK (snížení u parkinsoniků, zvýšení u neocerebellárního syndromu)
  • otočku (počet mezikroků)

Příklady poruch chůze

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.