• papila (discus nervi optici) je oblast sítnice, kde vzniká zrakový nerv (nervus opticus).
 • městnavá papila je otok (edém) papily způsobený vzestupem nitrolebního tlaku
  • pokud je edém papily způsoben jiným mechanismem než zvýšeným nitrolebním tlakem, používá se označení edém nebo prosáknutí terče zrakového nervu
 • při edému je papila neostře ohraničená, prokrvená, hranice jsou smazané, je oteklá a prominuje
 • prominence se měří v dioptriích (3 mm ~ 1D)

Patogeneze

 • v pa­togenezi papiledému se uplat­ňuje komprese nervových vláken zvýšeným cerebrospi­nálním tlakem v subarachnoidálním prostoru intraorbi­tální části zrakového nervu
 • následkem mechanického tlaku na lamina cribrosa s poruchou zejména rychlé složky ortográdního axoplazmatického transportu do­chází k prosáknutí terče
 • venostáza, teleangiektázie a hy­poxie ve vrstvě nervových vláken jsou spíše druhotné

Etiologie

 • obecně stavy vedoucí k intrakraniální hypertenzi
  • mozkové nádory
  • nitrolební žilní trombosa
  • benigní intrakraniální hypertenze
  • IC krvácení
  • záněty apod

Klinický obraz

Oftalmologický nález

 • typicky bilaterální, většinou přibližně symetrický oftalmoskopický nález (pouze v časné fázi bývá asymetrický)
 • edé­m ve vrstvě nervových vláken se setřelou až mírně na­valitou hranicí terče, vyhlazenou fyziologickou exkavací, venostázou a ojedinělými peripapilárními plaménkovi­tými hemoragiemi
 • rozšířené a vinuté vény a zúžené arterie
 • pokud není odstraněna příčina a pa­piledém progreduje, přibývá hemoragií a měkkých ex­sudátů, zvětšuje se prominence disku a edém v přilehlé vrstvě nervových vláken tak, že na sítnici lze po­zorovat koncentrické či radiální řasy
 • při přecho­du do chronické fáze se hemoragie a exsudáty resorbují, ale prominence terče přetrvává.
 • pokud přechází chro­nický papiledém v atrofii terče, dochází k ústupu edé­mu a hyperemie a ke změně barvy terče na šedo-bělavou a zúžení a opouzdření cév
Edém papily s hemoragiemi
Edém papily v pokročilém stádiu

Klinické obtíže

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • oftalmologické vyšetření k potvrzení edému papily
 • anamnéza + fyzikální a neurologické vyšetření
 • CT či lépe MR mozku a angiografie (vč. venózní fáze k vyloučení trombózy mozkových splavů)
 • neurosonologie
  • změření prominence papily Edém papily na UZ
  • změření šíře pochvy zrakového nervu (ONSD) → viz zde
 • pokud není proká­zána expanze, měla by následovat lumbální punkce se změřením tlaku
  • dif. dg. zá­nětlivého původu zvýšení nitrolebního tlaku a vyloučení pseudo­tumoru mozku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika městnavé papily

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • dle etiologie