ZOBRAZOVACÍ METODY

Zobrazovací metody v těhotenství a v průběhu laktace

Vloženo 02.06.2021 , poslední aktualizace 08.06.2021

 • ultrasonografie a magnetická rezonance (MRI) nejsou spojeny se zvýšeným rizikem a jsou zobrazovacími metodami volby pro těhotné pacientky  (ACOG Guidelines 2017)
  • nicméně by měly být používány obezřetně a pouze tehdy, pokud se očekává, že jejich použití poskytne odpověď na relevantní klinickou otázku nebo jinak přinese pacientce lékařský prospěch
 • až na výjimky je radiační expozice počítačové tomografie (CT) nebo zobrazovacích technik nukleární medicíny v dávce mnohem nižší než expozice spojená s poškozením plodu
 • gadolinium jako kontrastní látka by mělo být u MR použito pouze tehdy, pokud významně zlepší diagnostiku s předpokládaným zlepšením výsledného stavu matky a plodu
  • po podání gadolinia není třeba přerušovat kojení
Radiační zatěž (Copel, 2017)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • neurosonologie je pro plod zcela bezpečná – preferovaná metoda v diagnostice a monitoraci okluzí a stenóz
 • i při UZ vyšetření plodu jde o bezpečnou metodu – z hlediska množství energie dodržovat princip ALARA (max intenzita pod 720 mW/cm2)
  • termální efekt na plod je nejvyšší u barevného a dopplerovského modu, nejnižší v B modu – používat porodnické presety
 • vyhrazena pouze pro intervenční výkony – např. mechanická trombektomie (MT)
  • těhotné ženy byly z randomizovaných studií s MT vyloučeny, nicméně benefit lze předpokládat  ⇒ těhotenství je tedy relativní kontraindikací MT
  • publikované kazuistiky referují dobré výsledky u matky i plodu [Blythe, 2019]
 • je nutné pečlivé odstínění plodu pomocí olověných zástěr!