ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

TCD/TCCD bubble test

  102 x  –  vloženo 13.10.2019 , poslední aktualizace 09.06.2020

Indikace

 • TCD/TCCD bubble test je neinvazivní metodou určenou k detekci pravolevého zkratu, především PFO
 • levná, bezpečná a neinvazivní metoda, ideální ke screeningu

Technické provedení

 • jde o simulaci paradoxní embolizace
 • pacient leží na zádech, do kubitální žíly má zavedenu modrou flexilu (22G), která je hadičkou napojena na trojcestný ventil    Trojcestný ventil
 • na ventil připojíme 2 stříkačky 20ml, jedna obsahuje 9 ml FR, druhá 1 ml vzduchu, obsah obou stříkaček promícháme, na závěr do směsi natáhneme 1-2 ml krve ke stabilizaci směsi  
  • tato dávka vzduchu je bezpečná
  • na zvířatech bylo prokázáno, že nebezpečná dávka je bolus > 20 ml vzduchu nebo 11 ml/min    [Tsivgoulis, 2010]
 • směs rychle aplikujeme za současného monitorování toků v ACM (ideálně  ACM i ACA)
  • při neprostupném temporálním okně lze vyšetřovat sifon transorbitálně ev. lze HITS detekovat i extrakraniálně v ACI
  • bilaterální monitorace s pomocí fixačního rámu zvyšuje senzitivitu
 • aplikace suspenze se provádí dvakrát, nejprve při běžném dýchání, podruhé při Valsalvově manévru  který zvyšuje tlak v pravé síni a tím i funkčnost pravolevého zkratu
  • kvalitu Valsalvova manévru je třeba předem ověřit (↓ PSV v ACM o > 30% v průběhu manévru)
  • vyšší počet opakování zvyšuje senzitivitu
 • Valsalvův manévr zahajujeme cca 5s po podání suspenze

Definice HITS

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zhodnocení

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hodnocení závažnosti P-L zkratu (Razumovski)
stupeň
počet HITS
hodnocení
I
0
negativní test
II
1-10
low-grade shunt
III
> 10
medium-grade shunt
IV
sprcha
high-grade shunt
 permanentní – shunt detekován nativně
 latentní – shunt detekován po Valsalvově manévru
TCCD bubble test s průkazem pravolevého zkratu - Razumovski II-IV

Specifita a senzitivita

 • senzitivita a specifita TCD i TCCD se pohybuje většinou přes 90 %
  • zvyšuje se opakovaným testováním
 • falešná pozitivita:
  • při výskytu jiné pravolevé komunikace (defekt intraventrikulárního septa, intrapulmonální AV zkrat)
  • iatrogenně při příliš dlouhé monitoraci (bubliny projdou přes plicní oběh)
 • senzitivitu lze zvyšovat i některými modifikacemi bubble testu jako např. vytvořením suspenze s příměsí krve k větší stabilizaci mikrobublin