ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

TCD/TCCD bubble test

Vloženo 13.10.2019 , poslední aktualizace 09.06.2020

Indikace

 • TCD/TCCD bubble test je neinvazivní metodou určenou k detekci pravolevého zkratu, především PFO
 • levná, bezpečná a neinvazivní metoda, ideální ke screeningu

Technické provedení

 • jde o simulaci paradoxní embolizace
 • pacient leží na zádech, do kubitální žíly má zavedenu modrou flexilu (22G), která je hadičkou napojena na trojcestný ventil
 • na ventil připojíme 2 stříkačky 20ml, jedna obsahuje 8 ml FR, druhá 1 ml vzduchu, obsah obou stříkaček promícháme (cca 10 výměn mezi stříkačkami), na závěr do směsi natáhneme 1 ml krve ke stabilizaci směsi (výsledný mix 8:1:1)   (Zetola, 2019)
  • tato dávka vzduchu je bezpečná; na zvířatech bylo prokázáno, že nebezpečná dávka je bolus > 20 ml vzduchu nebo 11 ml/min    [Tsivgoulis, 2010]
 • směs rychle aplikujeme za současného monitorování toků v ACM (ideálně  ACM i ACA)
  • při neprostupném temporálním okně lze vyšetřovat sifon transorbitálně ev. lze HITS detekovat i extrakraniálně v ACI
  • bilaterální monitorace s pomocí fixačního rámu zvyšuje senzitivitu
 • aplikace suspenze se provádí dvakrát, nejprve při běžném dýchání, podruhé při Valsalvově manévru, který zvyšuje tlak v pravé síni a tím i funkčnost pravolevého zkratu
  • kvalitu Valsalvova manévru je třeba předem ověřit (↓ PSV v ACM o > 30% v průběhu manévru)
  • vyšší počet opakování zvyšuje senzitivitu
  • Valsalvův manévr zahajujeme cca 5s po podání suspenze

Definice HITS

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zhodnocení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Specifita a senzitivita

 • senzitivita a specifita TCD i TCCD se pohybuje většinou přes 90 %
  • zvyšuje se opakovaným testováním
 • falešná pozitivita:
  • při výskytu jiné pravolevé komunikace (defekt intraventrikulárního septa, intrapulmonální AV zkrat)
  • iatrogenně při příliš dlouhé monitoraci (bubliny projdou přes plicní oběh)
 • senzitivitu lze zvyšovat i některými modifikacemi bubble testu jako např. vytvořením suspenze s příměsí krve k větší stabilizaci mikrobublin