DOPLŇKY

Mini-Mental State Examination (MMSE)

Vloženo 02.01.2021 , poslední aktualizace 27.01.2021

 • MMSE zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti
 • dobře odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí, ale neodliší spolehlivě osoby s mírnou kognitivní poruchou od zdravých (skórují jako zdravé osoby).
 • maximální skóre 30 bodů, při  ≤ 24 bodech začíná pásmo demence
 • vyšetření je vhodné kombinovat s Clock Drawing Testem (CDT může odhalit poruchy, které MMSE zůstávají skryté a naopak) ⇒ ↓riziko falešně negativních nálezů
MMSE
 
30-27 norma
26-25 hraniční nález ⇒ podezření na MCI, doporučeno podrobnější neuropsychologické vyšetření
24-18
lehká demence
17-6 středně těžká demence
< 6 těžká demence
Preparát MMSE – úhrada ZP Dávkování
donepezil (ARICEPT, YASNAL, DONEPEZIL) 25-13
 • podává per os jedenkrát denně
 • nejprve v dávce 5 mg, při dobré toleranci po měsíci zvýšit na 10 mg
rivastigmin (EXELON, RIVASTIGMINE) 25-13
 • první měsíc 2x 1.5 mg
 • druhý měsíc 2×  3.0 mg
 • třetí měsíc 2x 4.5 mg 
 • od čtvrtého měsíce 2x 6.0 mg.
memantin 17-6

(18-19 při nensášenlivosti inhibitorů)

 • terapeutická dávka je 20 mg/den, buď v jedné dávce, nebo ve 2 stejných denních dávkách
 • titruje se tak, že se začíná 5 mg/den a každý týden se přidá 5 mg