DOPLŇKY

Mini-Mental State Examination (MMSE)

Vloženo 02.01.2021 , poslední aktualizace 27.01.2021

  • MMSE zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti
  • dobře odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí, ale neodliší spolehlivě osoby s mírnou kognitivní poruchou od zdravých (skórují jako zdravé osoby).
  • maximální skóre 30 bodů, při  ≤ 24 bodech začíná pásmo demence
  • vyšetření je vhodné kombinovat s Clock Drawing Testem (CDT může odhalit poruchy, které MMSE zůstávají skryté a naopak) ⇒ ↓riziko falešně negativních nálezů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.