DOPLŇKY / ŠKÁLY

FAZEKAS scale

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 10.12.2020

 • škála, určena k jednoduché kvantifikaci T2 hyperintenzních lézí , vzniklých často na podkladě arteriolopatie
 • v běžné praxi se užívá rozdělení na změny lehké, středně těžké a těžké
 • škála odlišuje postižení 2 oblastí:
  • periventrikulární bílá hmota (periventricular and deep white matter – PVWM)
  • hluboká bílá hmota (deep white matter – DWM)
 • každý úsek je zhodnocen z hlediska počtu a splývání ložisek
 • periventrikulární léze (PVWM) většinou nejsou ischemického původu (demyelinizace, subependymální gliosa, ependymitis apod)
 • proto se při sledování cévních změn u demence hodnotí jen hluboká bílá hmota – deep white matter (DWM) – tedy FAZEKAS 0-3
  • 0 = bez léze
  • 1 = tečkovité léze
  • 2 = počínající splývání lézí
  • 3 = rozsáhlé splývající léze
FAZEKAS 3
Mikroangiopatie
FAZEKAS 1-3
FAZEKAS 1-3