DOPLŇKY / ŠKÁLY

FAZEKAS scale

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 30.05.2022

 • škála určená k jednoduché kvantifikaci hyperintenzních lézí, vzniklých často na podkladě arteriolopatie (hlavně v případě hluboké bílé hmoty)
 • v běžné praxi se užívá rozdělení na změny lehké, středně těžké a těžké
 • škála sleduje změny ve 2 oblastech:
  • periventrikulární bílá hmota (periventricular white matter – PVWM)
  • hluboká bílá hmota (deep white matter – DWM)
 • každý úsek je zhodnocen z hlediska počtu, velikosti a ev. splývání ložisek
 • hodnotíme na axiálních řezech ve FLAIR nebo T2 sekvencích
 • periventrikulární léze (PVWM) mohou mít i jinou než ischemickou etiologii (častá je demyelinizace, subependymální gliosa, ependymitis atd.)
 • proto se při sledování cévních změn u demence hodnotí jen hluboká bílá hmota – deep white matter (DWM) – tedy FAZEKAS 0-3
  • 0 = bez léze
  • 1 = tečkovité léze
  • 2 = počínající splývání lézí
  • 3 = rozsáhlé splývající léze
FAZEKAS 1
FAZEKAS 2
FAZEKAS 3
Mikroangiopatie
FAZEKAS 1-3
FAZEKAS