ISCHEMICKÉ CMP

Tranzitorní ischemická ataka

Vloženo 27.11.2020 , poslední aktualizace 24.03.2021

 • stanovení incidence a prevalence TIA je obtížné pro nejednotná kriteria, lze předpokládat podhodnocení
  • odhad  0.37-10 / 1000 obyvatel / rok (USA, Evropa)
  • incidence vzrůstá s věkem
 • i přes zdánlivě mírný průběh je TIA závažným prediktorem následného mozkového infarktu a smrti
   • po TIA je riziko rekurence iCMP 8% v 1.týdnu, 11.5% v 1.měsíci a 17.3% ve 3 měsících   [Coull, 2004]
 • důraz je v současnosti kladen na urgentní došetření etiologie a rychlé zahájení terapie
   • především u TIA do 48h je třeba diagnosticky i terapeuticky postupovat stejně jako u akutního mozkového infarktu
Riziko recidivy po TIA a minor stroke (Coull, 2004)

Definice

 • původní definice TIA (náhlý fokální neurologický deficit trvající < 24h, předpokládaného vaskulárního původu) je obsolentní
   • asi 30-50% s dg TIA má nález infarktu na MR DWI
   • při trvání TIA >30min je MR DWI pozitivní ve více než  60-70% případů
 • diskutabilní je skutečná praktická potřeba přesně definovat hranici mezi TIA a minor stroke  mimo klinické studie
 Nová definice TIA  [Albers, 2002]
Krátkodobá porucha neurologických funkcí způsobená nedokrevností mozku nebo sítnice s klinickými symptomy trvajícími obvykle < 1h,  pokud není důkaz o přítomnosti mozkového infarktu

TIA nebo infarkt?

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • náhlý počátek
 • rychlé a kompletní odeznění příznaků
 • většinou trvá v řádu minut až desítek minut
 • obvykle ložiskové symptomy jako u infarktu
   • typicky hemiparéza
   • hemihypestézie
   • poruchy řeči (fatická porucha, dysartrie)
   • poruchy visu (hemianopsie, monokulární slepota – amaurosis fugax)
   • ataxie, dysmetrie
   • vestibulární syndrom
 • celkové příznaky (slabost, pocit na omdelní, zmatenost)  nejsou pro TIA typické, uplatňují se v dif dg.
 • pozitivní a globální příznaky obvykle nesvědčí pro TIA

Diagnostika

 • co nejdříve!
 • důraz je kladen na rychlost pro vysoké riziko recidivy a vzniku infarktu
 • vzhledem k často již negativnímu neurologickému nálezu je pro diagnózu zasadní pečlivě odebraná anamnéza a s tím související dif. dg.
 • zasadní je odlišení jiných stavů než TIA (“stroke mimics“)
 • podobně jako u iCMP nás některé další okolnosti navedou na etiologii příhody
   • anamnéza palpitací, arytmií, chlopenních vad spolu s příznaky z různých povodí nás nasměrují na kardiální etiologii (TOAST 2)
   • uniformní opakované ataky spíše svědčí buď o patologii na úrovni periferních tepen (větve Willisova okruhu, arterioly) nebo jiné etiologii

Koho akutně hospitalizovat

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika v akutní fázi

 • anamnéza
  • popis příznaků, rychlost nástupu, trvání
  • přidružené choroby, vaskulární rizikové faktory, medikace
 • základní klinické interní a neurologické vyšetření
  • vč. vyšetření šelestu srdečního a krkavic
 • zobrazení mozku – ideálně MR DWI do 24h (při nedostupnosti CT)  (AHA/ASA 2013 I/B)
 • zobrazení tepen neurosono ev. CTA/MRA (akutně u recentní TIA)  (AHA/ASA 2013 I/A)
  • význam charakteristiky plátu a detekce mikroembolických signálů nebyl dosud definován
 • laboratorní vyšetření
  • KO + koagulace
  • základní biochemie
  • lipidy, screening na DM apod.
 • EKG
  • co nejdříve, poté EKG Holter ev. prolongovaná monitorace (loop recorder) na cca 3 týdny
 • TTE + ev. TEE srdce (PFO, aortální pláty, intracardiální léze, upřesnění TTE nálezu)
 • ev. EEG při dif dg rozpacích (stroke mimics)

→  etiologická dif. diagnostika a klasifikace viz zde

Diferenciální diagnostika

→ stroke / TIA mimics viz zde

Terapie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.