ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Morbus Behçet

Poslední aktualizace 16.02.2024, vloženo 25.11.2019

 • Behçetova choroba je multisystémové zánětlivé onemocnění cév (vaskulitida), které postihuje řadu orgánových systémů
  • etiologie zůstává nejasná; předpokládá se podíl genetické predispozice (HLA-B51), faktorů prostředí a dysregulace imunitního systému
 • obvyklý začátek mezi 20-30. rokem života, častěji u mužů (2-5:1)
 • charakteristické jsou opakované ulcerace v ústech a na zevním pohlavním ústrojí, dále postižení očí (uveitis), kloubů, kůže, velkých cév a nervového systému
 • onemocnění se častěji vyskytuje ve Středomoří, na Blízkém východě a ve východní Asii; nejvyšší výskyt je hlášen v Turecku; v Evropě je hlášeno jen vzácně

Klinický obraz

Systémové projevy

 • opakované uveitidy (přední i zadní) a keratitidy, vedoucí až ke slepotě
 • aftózni ulcerace v okolí úst a genitálu (hlavně šourek)  Aftózní ulcerace
  • úvodní projev v ~ 60%
 • postižení kůže  (nodosní erytém)
  • patergická reakce – pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin- lze použít jako diagnostický test   Patergická reakce - pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin
 • kloubní postižení (>50 %)
  • artritida postihující kotníky, kolena, zápěstí a lokty
  • trvá po dobu několika týdnů a jen vzácně vyústí v poškození kloubu
 • gastrointestinální a genitourinární trakt – slizniční vředy
 • kardiovaskulární projevy (5-30 % případů)
  • žilní trombóza (včetně viscerálních žil) Caput medusae u viscerální trombosy
  • perikarditida (nejčastější srdeční projev)
  • aneuryzmata plicních tepen

Postižení CNS (neuro-Behçet)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • základe jsem léky regulující zánět
  • kortikosteroidy – velmi účinné
   • aplikovány celkově i lokálně (ošetření vředů)
  • imunosupresiva (azathioprin, cyklosporin A a cyklofosfamid)
   • u vážnějšího průběhu
  • kolchicin – léčba kloubních projevů a nodózního erytému
 • antitrombotika
  • ASA 100 mg/d je dostačující pro většinu pacientů s cévní mozkovou příhodou
  • antikoagulancia se používají v kombinaci s imunosupresivy k léčbě žilní trombózy

Prognóza

 • průběh Behçetovy choroby je proměnlivý, charakteristické je střídání exacerbace a remise
 • ačkoli se jedná o celoživotní onemocnění, většina pacientů může při vhodné léčbě dosáhnout výrazného zlepšení příznaků a kvality života
 • celková aktivita choroby se věkem často snižuje