ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Morbus Behcet

Vloženo 25.11.2019 , poslední aktualizace 13.01.2020

 • multisystémové zánětlivé cévní onemocnění (vaskulitida)
  • imunologický podklad – infekční etiologie neprokázána
  • kombinace vnitřních a zevních faktorů
 • začíná většinou mezi 30. – 50. rokem, častěji u mužů (2:1)
 • charakteristický je opakovaný výsev vřídků v ústech a na zevním pohlavním ústrojí, dále postižení očí (uveitis), kloubů, kůže, velkých cév a nervového systému
 • onemocnění u nás vzácné – častější na Středním a Blízkém výcho­dě – největší prevalence popsána v Turecku
 • není přímo přenášena z generace na generaci, ale dědí se vnímavost k nemoci v podobě určitých genů

Klinický obraz

Systémové projevy

 • opakované uveitidy (přední i zadní) a keratitidy, vedoucí až ke slepotě
 • aftózni ulcerace v okolí úst a genitálu (hlavně šourek)  Aftózní ulcerace
  • úvodní projev v ~ 60%
 • postižení kůže  (nodosní erytém)
  • patergická reakce – pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin- lze použít jako diagnostického testu   Patergická reakce - pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin
 • kloubní postižení
  • artritida v oblasti kotníků, kolen, zápěstí a loktů
  • trvá po omezenou dobu několika týdnů a vzácně vyústí v poškození kloubu
 • postižení GIT – slizniční vředy
 • trombóza žil (vč. viscerálních)   Caput medusae u viscerální trombosy

Postižení CNS

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • hlavně klinická, její potvrzení splněním mezinárodně přijatých kriterií může trvat několik let
 • žádné laboratorní nálezy nejsou specifické pro BN
 • test patergické reakce je pozitivní jen asi u 60 % pacientů   Patergická reakce - pupen nebo puchýř v místě vpichu sterilní jehlou za 24-48 hodin
 • CT+CTA, MR+MRA v diagnostice onemocnění cévního a nervového systému

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • charakteristické je střídání remise a exacerbace nemoci
 • celková aktivita se v průběhu času snižuje