OBECNÍ POSTUPY

Hemokultury

Vloženo 12.10.2020 , poslední aktualizace 03.12.2020

Indikace
 • indikací k odběru hemokultur jsou primární a sekundární infekce krevního řečiště
Timing odběru
 • odběr provádět ideálně při vzestupu teploty či při zimnici (kdy je v cévním řečišti přítomno nejvíce mikroorganizmů)
 • v přítomnosti cizích těles a při podezření na endokarditidu intermitentně několikrát denně
Způsob odběru
 • 1 hemokultura = 1 odběr 10-20 ml krve rozdělený 1:1 do lahviček pro aerobní a anaerobní kultivaci ev.mykotickou. Při odběru < 10 ml inokulujte jen aerobní lahvičku.
 • minimálně 1 odběr provést před nasazením atb
 • počet a způsob odběru:
  • 2-3 odběry z různých míst v 15-30 minutových intervalech! (tedy 4-6 lahviček), odběr nejčastěji z kubitální jamky
   • odběr třetí hemokultury v rámci jedné série odběrů bývá obvykle málo přínosný. Vhodnější je, nejsou-li odebrané hemokultury pozitivní do 24hodin a známky infekce u pacienta přetrvávají, provést nový odběr následující den při nástupu další febrilní špičky.
  • při podezření na infekční endokarditidu 3 odběry
   • u chronické endokarditidy 3 odběry, provést vždy jeden denně
  • při podezření na katetrovou infekci – 1 odběr z katetru + konec katetru, 1-2 odběry z venepunkce (1 žilní odběr současně s katetrem, 2. odběr s odstupem 15-30 minut)
  • ! z žilního katetru odebírat krev na HK jen při podezření na katetrovou infekci a dále pokud nelze krev odebrat venepunkcí (nouzové řešení – nálezy nutno interpretovat opatrně)
 • desinfekce
  • odběr se provádí ve sterilních rukavicích po předchozí dezinfekci rukou
  • na kůži v místě odběru se použijí 2 desinfekční prostředky
  • alkoholový − pro odstranění biofilmu bakterií na povrchu kůže
  • + další desinfekční prostředek
  • gumová víčka lahviček rovněž desinfikovat alkoholovou dezinfekcí a nechat zaschnout (ne na bázi jodu)
 • po odběru krve nutno provést stěr z kůže z místa odběru na kultivaci
  • provádět vždy až po zaschnutí desinfekce sterilní výtěrovkou
  • na stěrech vyznačit, ke kterému odběru stěr patří
Poznámka k patogenům

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Poznámky k hodnocení nálezů
 • naprostá většina infekcí krevního řečiště je pozitivních do 24-48 hodin ⇒ po této době lze odběr považovat za vysoce pravděpodobně negativní a podle potřeby provést nové odběry
 • někteří vzácní bakteriální původci a mykotické organismy mohou být zachyceny teprve prodlouženou kultivací

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Média pro hemokultury