INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ / CÉVNÍ MALFORMACE

Venózní angiom

Vývojová žilní anomálie (DVA)

Vloženo 08.12.2019 , poslední aktualizace 10.02.2020

 • dilatované žíly bez abnormní přívodné tepny, sbíhající se do jediné abnormní drénující žíly
 • označují se také jako „vývojová žilní anomálie“ (DVA)
 • většinou nekrvácejí, při krvácení pátrat po přidruženém kavernosním angiomu (15-20%), AVM či tumoru
 • nejčastěji v P a F laloku a v mozečku
  • supratentoriálně drenáž do povrchových či hlubokých subependymálních žil
  • infratentoriálně drenáž do sinu transversus, v.Galeni, sinus Petrosus
Venózní angiom / vývojová žilní anomálie (DVA)

Klinický obraz

 • průběh většinou asymptomatický
 • epileptické záchvaty
 • bolesti hlavy
 • kr­vácení zřídka (0.2-0.4% ročně), zvýšené riziko při okluzi drénující žíly např. v důsledku trombózy  [Agarwal, 2014]

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • většinou konzervativní postup
 • odvodná žíla často slouží jako drenáž pro okolní nepostižené oblasti