• subjektivní pocit nekvalitního a neosvěžujícího spánku
 • zahrnuje
  • obtížné usínání
  • přerušovaný noční spánek
  • předčasné ranní probuzení
 • důsledky insomnie
  • denní únava až ospalost
  • poruchy koncentrace a paměti
  • zvýšená tenze, podrážděnost, změny nálad
  • častější úrazovost
  • deprese a anxieta
  • bolesti hlavy
  • GIT příznaky
 • důležité informace:
  • průběh spánku
  • okolnosti vzniku nespavosti a faktory ovlivňující aktuální stav
  • délka trvání problému
  • psychická kondice v průběhu dne (kvalita denního fungování, přítomnost úzkostně depresivní či depresivní poruchy)
  • dosavadní léčba (vč. dávek a délky trvání farmakoterapie)

Klasifikace insomnie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • insomnie může být důsledkem CMP   [Leppävuori, 2002]
 • současně ale zvyšuje i riziko další CMP

Přehled farmakoterapie

 • farmakoterapie je indikována v případě, že je neúspěšná kauzální terapie (bolest, hluk, rušivé faktory, směnný režim…)  nebo pokud nepřinesla dostatečný efekt opatření nefarmakologická (správná spánková hygiena, úprava životosprávy). Vždy brát v úvahu rychlost nástupu hypnotického účinku po jednorázovém a opakovaném podání a lékovou anamnézu nemocného
 • léčbu by měl vést jeden lékař
 • efekt léčby sledovat spánkovým deníkem
 • od pozdního odpoledne (4–6 hodin před usnutím) nepít kávu, černý či zelený čaj, kolu nebo různé energetické nápoje a omezit jejich požívání během dne. Působí povzbudivě a ruší spánek.
 • vynechat večer těžká jídla a poslední pokrm zařadit 3–4 hodiny před ulehnutím.
 • lehká procházka po večeři může zlepšit spánek. Naopak cvičení 3–4 hodiny před ulehnutím může spánek narušit.
 • po večeři již neřešit důležitá témata, která mohou rozrušit. Snažit se příjemnou činností zbavit stresu a připravit se na spánek.
 • nepít večer alkohol – alkohol kvalitu spánku zhoršuje.
 • nekouřit, zvláště ne před usnutím a v době nočního probuzení. Nikotin organismus povzbuzuje.
 • postel i ložnici užívat pouze ke spánku a pohlavnímu životu (odstranit TV, v posteli nejíst, nečíst)
 • v místnosti na spaní minimalizovat hluk a světlo a zajistit vhodnou teplotu (nejlépe 18–20º C).
 • uléhávat a vstávat každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu ± 15 minut.
 • omezit pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypnotika 1. generace
 • patří sem barbituráty, v současnosti se v této indikaci už nepoužívají pro jejich nespecifický účinek, snadné navození lékové závislosti, vysokou toxicitu (útlum dechového centra) a četné lékové interakce
Hypnotika 2. generace
 • benzodiazepiny mají silný účinek hypnotický a slabý anxiolytický
 • benzodiazepiny jsou synergisty všech léků tlumících CNS. Mají nepříznivé vlivy na paměťové a jiné kognitivní funkce (koncentrace pozornosti a úsudku, schopnost učení), což se může projevit jako amnezie, poruchy kontinuity vědomí, a to zejména u starších lidí. Nehodí se u lidí, u nichž se vyžaduje zvýšená pozornost a reaktivita (řízení motorového vozidla, obsluha strojů). Zesilují také účinky alkoholu a opačně alkohol inhibuje metabolizmus dlouhodobě působících benzodiazepinů (např. inhibice se projevuje ještě 10 hod po požití poslední dávky diazepamu).

DORMICUM
(midazolam  7.5 a 15 mg tbl.)

 • jednorázová dávka u dospělých je 7.5-15 mg, léčba by měla být zahájena nejnižší doporučenou dávkou.
 • vzhledem k rychlému nástupu účinku vzít těsně před ulehnutím
 • působí krátce – do 6 hod od poslední dávky
 • jen krátkodobá léčba nespavosti
 • sedace při premedikaci před chirurgickými nebo diagnostickými výkony (GFS apod)
 • při premedikaci 30-60 minut před podat 7.5-15 mg, pokud není dána přednost i.v. podání
 • přípravek by měl být užíván pouze v případě, že je následně pacientovi zaručeno alespoň 7 – 8 hodin nerušeného spánku
Hypnotika 3. generace („Z“)
 • na rozdíl od benzodiazepinů navozují spánek blízký fyziologickému, nenarušují spánkovou architekturu
 • nevzniká na ně závislost fyzická (může být ale závislost psychická) a po vysazení nevzniká rebound fenomén
 • určena k navození spánku u krátkodobého zvládání nespavosti (cca 4 týdny, poté ev. přejít na další medikaci), někdy se nelze vyhnout trvalému užívání
 • vysazovat postupně
Zolpidem

HYPNOGEN, ZOLPIDEM, STILNOX
(zolpidem, tbl. 10 mg)

 • inicálně 5 mg před spaním, ev. navýšit na 10 mg
 • u starších pacientů 5 mg

KI: přecitlivělost na zolpidem nebo ostatní složky přípravku, obstrukční spánková apnoe, myastenia gravis, těžká jaterní nedostatečnost

 • krátkodobá léčba nespavosti (2-4 týdny)  tam, kde nespavost zneschopňuje nebo vede k těžkému stresu nemocného
 • nedoporučuje se dlouhodobé podávání a doba léčby by měla být co nejkratší
 • doporučená denní dávka pro dospělé je max 10 mg, vhodné začít 5 mg
 • pacienti > 65 let nebo oslabení nemocní mohou být k účinkům zolpidemu zvláště citliví, v těchto případech se doporučuje podání pouze 5 mg
Zopiclon

ZOPITIN
(zopiclone, tbl 7.5 mg)

standardní dávka 7.5 mg před spaním
u starších osob, pacientů s jaterním selháním nebo chronickou respirační insuficiencí zahájit dávkou 3.75 mg

KI:  přecitlivělost na léčivou látku, myasthenia gravis, těžká respirační insuficience, syndrom spánkové apnoe, děti a adolescenti do 18-ti let věku, těžká jaterní insuficience

 • léčba by obecně měla trvat několik dnů až 2 týdny, s maximem 4 týdnů včetně fáze snižování dávky
 • v určitých případech může být nezbytné prodloužení léčby přes maximální období. Pokud je to nutné, mělo by se to uskutečnit až po novém přehodnocení stavu pacienta.
 • přípravek by se měl užít těsně před ulehnutím k spánku.
Antidepresiva

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Melatoninergní agonisté
 • především u pacientů ≥ 55 let

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.