DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE A PROPEDEUTIKA

Nervus olfactorius (n.I)

Vloženo 10.09.2021, poslední aktualizace 11.09.2021

Anatomické poznámky

 • čich je fylogeneticky velmi starý senzorický systém
 • vlastní čichová dráha je výjimečná tím, že centrální projekce nejdou přes thalamus, ale nejdříve vstupují do paleokortexu (primární čichová kůra) a po přepojení pokračují do sekundárních čichových oblasti – area enthorinalis, ncl. dorsalis medialis thalami, gyri orbitales (tzv. orbitofrontální kůra).
 • primární smyslové bipolární neurony (I.neuron) v area olfactoria vydávají dlouhé axony procházející přes lamina cribrosa ve svazcích fila olfactoria (též označovaná jako n.olfactorius)
 • axony konči na mitrálních a chomáčkových neuronech v bulbus olfactorius (II. neuron), který je součastí telencefala
 • axony bulbárních neuronů prochází cestou tractus olfactorius do mozkových center. Tr. olfactorius se v oblasti trigonum olfactorium dělí na výrazné stria olfactoria lateralis a medialis
  • cestou stria olfactoria medialis se čichové informace dostávají do tzv. area olfactoria medialis, která se nachází na mediální ploše frontálního laloku a obsahuje area subcallosa a paraterminalis (struktury ve službách aktivace limbického předního mozku) ,  část vláken jde i do kontralaterální hemisféry
  • cestou stria olfactoria lateralis  jdou čichové informace směrem k paleokortexu při trigonum olfactorium a na anterolaterální ploše uncus, do mesocortexu area enthorinalis a prepiriformní kůry, do jader amygdaly. Další vlákna jdou přes thalamus do orbitofrontální kůry.

Klinické vyšetření

 • správné pojmenování vůně nebo zápachu je několikastupňový proces a zahrnuje:
  • čichovou detekci – vnímání čichových podnětů
  • čichovou diskriminaci – vzájemné rozlišení více čichových podnětů
  • identifikacipodílí se deklarativní (sémantická i epizodická paměť) i nedeklarativní paměť, je korelace se stavem kognitivních funkcí

Orientační vyšetření

 • k orientačnímu vyšetření používáme aromatických látek, nebo jakoukoliv voňavku, dále  praženou kávu, parfemované toaletního mýdlo
  • nepoužívat dráždivá látky (amoniak, cibule) – dráždí totiž nejen zakončení čichového nervu, ale také trigeminu inervujícího senzitivně sliznici dutiny nosní
  • ev. je lze využít na konci vyšetření k odlišení anosmie od jiných onemocnění či simulace – u pravé anosmie je jejich vnímání nezměněno
  • orientační vyšetření má malou citlivost a umožní identifikovat jen velmi hrubé poruchy čichu. Pro přesnější určení typu a závažnosti čichové poruchy a sledování jejího vývoje, je nutno použít jeden ze screeningových čichových testů
 • vyšetřujeme při zavřených očích pacienta tak, že hrdlo skleničky s látkou, použitou k vyšetření, přiložíme ke každé nosní dírce zvlášť, když jsem před tím druhou dírku pečlivě uzavřeli
 • zeptáme se pacienta, co cítí. Používáme-li k testování více látek, necháme mezi jednotlivými vyšetřeními dostatečně dlouhou přestávku; čich totiž vlivem adaptace dosti rychle otupuje

Čichové testy

 • stanovení čichového prahu (Detection threshold)
  • testované osobě se prezentuje čichový podnět ve stoupající koncentraci
  • nejčastěji používanou aromatickou látkou je palmitoylethanolamid (PEA) s vonící přísadou a jako kontrola se užívá neutrální dietylftalát
  • čichový i neutrální stimulus jsou prezentovány krátce po sobě a vyšetřovaná osoba má za úkol určit, který z nich má intenzivnější vůni. Interval mezi pokusy je 20 s a používá se 16 koncentrací
  • pokud vyšetřovaný udělá chybu, přechází se na vyšší koncentraci, pokud určí správný podnět, pokračuje v detekci té samé koncentrace (pokud detekuje správný stimulus 5x, je aktuální hodnota koncentrace čichovým prahem)
 • test čichové identifikace
  • UPSIT ( The University of Pennsylvania Smell Identification Test)

   • obsahuje 40 různých vůní, testovaná osoba  vybírá ze čtyř nabízených možností tu správnou (forced-choise test)
   • maximální skóre je 40, náhodná volba při anosmii vede k výsledku kolem 10, zatímco u simulace je skóre nápadně nízké
  • PST (The Pocket Smell Test) – zkrácená varianta UPSIT vhodná k orientačnímu vyšetření (trvá asi 30 s)

The University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT)

The Pocket Smell Test (PST)

Poruchy čichu

 • kvalitativní poruchy
  • hyposmie – snížení čichu
  • anosmie – ztráta čichu
  • hyperosmie – zvýšená vnímavost k pachům
 • kvalitativní
  • dysosmie – kvalitativně změněné vnímání pachů
  • parosmie  – spontánní chorobné vnímání většinou nepříjemných pachů (kakosmie)
  • čichové (pseudo-) halucinace přicházejí v záchvatech, kdy nemocný klamně cítí různé nepříjemné pachy (shnilé brambory), se označují jako uncinátové krize . Vznikají při dráždění uncus gyri hippocampi temporálního laloku např. nádorem nebo jako aura při tzv. temporální epilepsii
  • porušena může být rovněž čichová diskriminace, identifikace nebo paměť na vůně
 • periferní vs. centrální

Nejčastější příčiny poruchy čichu:

 • rhinitis, sinusitis
 • fraktura baze lební
 • toxická nebo infekční (COVID 19) neuropatie
 • intermeningeální krvácení
 • meningeom v sulcus olfactorius na bazi lební
 • nádor temporálního laloku
 • tumory frontálního laloku
 • neurodegenerativní onemocnění
  • Alzheimerova choroba
   • test čichu vhodný k někdy problematickému odlišení VaD a ACH – pro ACH je typická časná a poměrně závažná porucha identifikace vůní a pachů, u pacientů s VaD zůstává čich nezměněn   [Duff, 2002]
  • Parkinsonova nemoc
   • porucha čichu  přítomna častěji než tremor, přítomno snížení čichového prahu i porucha diskriminace a identifikace
  • CBD
  • LBD