ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / VASKULITIDY

Takayasuova arteritida

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2019

Etiologie

 • přesná etiologie není známa
 • postihuje převážně mladé orientální ženy (ženy : muži   8:1)
 • histologicky obdobné nálezy jako u obrovskobuněčné arteritidy
 • postihuje predilekčně aortu a velké tepny z ní vycházející
 • chronické relabující onemocnění, začínající jako nespecifický buňkami zprostředkovaný zánět většinou v prvních 2 dekádách života
 • v důsledku zánětu vzniká:
  • koncentrická stenóza (zprvu granulomatosní změny medie a adventicie, později hyperplazie intimy)
  • trombóza
  • aneuryzma
Takayasuova arteritida

Klinický obraz

  Systémové příznaky (v iniciální zánětlivé fázi)
  • iniciální fáze
  • únava, teploty, úbytek na váze, myalgie, artralgie, zvýšené pocení
  • anémie, FW alta, leukocytóza, zvýšení IgG

  Postižení CNS

  • závratě a synkopy (> 50%)
  • ischemické CMP
  • ICH (v ruptury důsledku aneuryzmat)
  • zřídka poruchy vizu (poruchy ZP, amaurosis, retinální hemoragie)

Postižení srdce a ostatních tepen

  • sekundární hypertenze (z postižení renálních arterií)
  • diagnostické je oslabení pulsu („bezpulsová nemoc„), rozdíl na HKK > 20mm Hg
   • 98%  pacientů má chybějící puls na alespoň jedné končetině
  • Raynaudův fenomén
  • končetinové klaudikace
  • aortální regurgitace (20-25%)

Diagnostika

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Laboratorní vyšetření

 • ↑CRP, FW > 40mm  (normální hodnoty nevylučují aktivní chorobu)
 • anémie (většinou lehká)
 • leukocytóza
 • metaloproteinázy MMP-2, MMP-3 a MMP-9

Diagnostická kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • AS postižení
  • věk > 40 let
  • častěji u mužů
  • predilekce v oblasti karotické bifurkace
 • fibromuskulární dysplazie
  • málokdy postihuje a.subclavia
  • prakticky nikdy aortu
 • temporální arteritis (nepostihuje CCA, a.scl.)
 • syfilitická aortitis (typicky kalcifikace aorty)
 • neurofibromatosis typ I

Prevence CMP

 • antiagregancia   → viz zde   [Souza, 2010]
 • léčba hypertenze (problém s hodncoením TK při stenóze/okluzi a.scl.)
 • dieta s nízkým obsahem Na+
 • ev. PTA/STNT nebo bypassové operace (vč končetinových a renálních tepen)
  • lepší výsledky jsou v obodobí remise

Léčba základního onemocnění

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

Laboratorní

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Takayasuova arteritida - postupná regrese zánětlivých změn na UZ kontrole

Prognóza

 • i přes terapii je  prognóza pacientů s TA  nejistá a onemocnění často progreduje
 • často dochází k restenózám intervenovaných úseků tepen i  přes kombinovanou imunosupresivní terapií