ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE / HYPERKOAGULAČNÍ STAVY

Antifosfolipidový syndrom

Vloženo 09.01.2020 , poslední aktualizace 06.09.2021

 • získané autoimunitní onemocnění
 • diagnóza je postavena na kombinaci klinických příznaků s perzistující přítomností antifosfolipidových protilátek

Klasifikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Patofyziologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

Neurologické příznaky
  • amaurosis fugax
  • okluze retinálních arterií a žil
  • TIA a mozkový infarkt (trombembolické etiologie)
  • transverzální myelitis (u pacientů se SLE)
  • trombóza žil a splavů
  • demence
  • epileptické záchvaty
  • migréna
Patologické stavy v těhotenství
  • opakované časné potraty
  • nevysvětlitelná úmrtí plodu v 2. a 3. trimestru
  • těžká preeklampsie
  • chorea gravidarum
  • těžké poruchy růstu plodu
 Ostatní příznaky
  • plicní hypertenze
  • arteriální a venozní trombozy v cévách různých kalibrů  a/nebo plicní embolizace
  • livedo reticularis
  • vegetace na srdečních chlopních
  • autoimunitní trombocytopenie
  • autoimunitní hemolytická anémie
  • vzácná mikroangiopatická forma může vést k fatálnímu multiorgánovému selhání
  • SLE

Diagnostika

Laboratorní diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Zobrazovací metody

CT+CTA, MR+MRA, SPECT

 • poruchy regionál­ního krevního průtoku
 • infarkty, abnormity v bílé hmotě   Hyperintenzní léze na MR u pacienty s antifosfolipidovým syndromem
 • kortikální atrofie
 • trombóza splavů
 • okluze či stenóza tepen

Diagnostická kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Primární tromboprofylaxe

 • testování asymptomatických jedinců ani primární tromboprofylaxe nejsou doporučovány

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.