ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Ostatní vaskulární rizikové faktory

Vloženo 20.09.2019 , poslední aktualizace 29.08.2022

Obezita

 • obezita (nadváha o > 30% normy)  je nezávislým rizikovým faktorem iCMP
  • nejrizikovější je centrální (abdominální) typ obezity
 • asociace s KV rizikovými faktory ( metabolický syndorm – hypertenze, hyperglykémie, hyperlipidémie)
 • snížení tělesné hmotnosti se důrazně doporučuje u:
  • obézních jedinců (BMI ≥ 30 kg/m2)
  • u jedinců s nadváhou (BMI 25,0-29,9 kg/m2)
  • u jedinců s abdominální obezitou (obvod pasu > 102 cm u mužů a > 88 cm u žen)
 • cíle terapie
  • iniciální cíl u obézních jedinců je redukce motnosti o 5-15 %, která významně snižuje kardiovaskulární a metabolická rizika
  • v případě těžké obezity může být indikován větší pokles hmotnosti
 • v komplexní léčbě obezity se uplatňuje:
  • dieta se snížením obsahu energie o 15-30 % ve srovnání s obvyklou dietou u pacienta se stabilní hmotností; snížení energetické hodnoty je dosaženo především omezením tuků
   • doporučena je středomořská strava
  • zvýšení fyzické aktivity střední intenzity (např. rychlá chůze), trvající nejméně 30 min 4-7 krát týdně
  • změna životosprávy (behaviorálni intervence)
  • farmakoterapie obezity
  • bariatrie – u těžkých obezit (BMI a 40 kg/m2, výjimečně 35-40 kg/m2) zvážení chirurgické léčby (např. ve formě bandáže žaludku)
 • pravidelně sledovat BMI
 • základem této diety je vláknina, tedy zelenina, ovoce, ořechy, ryby, olivový olej, lehká masa v malém množství, luštěniny, celozrnné výrobky
 • dostatečný pitný režim neslazených nápojů
 • v omezeném množství je možné konzumovat červené víno (1dcl za den)

Fyzická inaktivita

 • pravidelná fyzická aktivita snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění (KVO)
  • ↓ rizika CMP až o 30%
  • redukce/prevence obezity
  • příznivé ovlivnění hypertenze a tepové frekvence
  • snížení hladiny fibrinogenu a aktivace destiček
  • zvýšení hladiny tPA a HDL
  • zlepšení glukózové tolerance a inzulinové senzitivity
 • nedostatek pohybu představuje pro člověka stejné riziko jako HT, DLP nebo obezita
 • i lidé bez nadváhy s nedostatkem pohybu mají vyšší riziko KVO
 • doporučeno minimálně 30 minut fyzické aktivity většinu dní v týdnu, i mírnější aktivita je spojena se zlepšením zdraví
  • volit příjemné formy fyzické aktivity
  • ideálně v délce 30 až 45 minut, 4-5x týdně na úrovni 60-75 % průměrné maximální srdeční frekvence
 • u pacientů se sedavým zaměstnáním je dop. každých 30 minut zařadit krátké cvičení (cca 3-5 minut)
 AHA/ASA guidelines – Sekundární prevence iCMP a TIA
 • u pacienti s TIA/iCMP je doporučena fyzikcá aktivita (3-4 x týdně, minimálně 40 minut) (IIa/C)
 • u pacientů s deficitem zvážit při zahajování fyzické aktivity kooperaci s fyzioterapeutem (IIb/C)

Stres

 • emoční reakce, stres  (např. pracovní stres, socioekonomické katastrofy, interperzonální problémy) vedou k významné sympatické aktivaci → zvýšení TK a/nebo TF
 • přehnaná kardiovaskulární reaktivita podporuje rozvoj hypertenze, aterosklerózy a ICHS

Alkohol

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hormonální antikoncepce (HAK)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hyperhomocysteinémie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Léky

 • chemoterapeutika ⇒   ↑ iCMP / trombóza splavů
  • tamoxifen, cisplatina, vinblastin, bleomycin a další
 • ergotaminové deriváty ⇒ při dlouhodobém užívání ↑ výskyt trombózy splavů

Abusus drog

 • asociace s iCMP:
 • některé z drog zvyšují i riziko hemoragií (např. amfetamin)
 • patogeneze CMP je multifaktoriální
  • náhlý vzestup TK
  • vaskulitidy
  • přímá vaskulární toxicita
  • vazospazmy
  • septické embolizace
  • hemostatické a hematologické poruchy, zvyšující krevní viskozitu a agregabilitu destiček

Zánětlivé faktory

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Poruchy spánku

 • především syndrom spánkové apnoe (SAS)  s prevalencí kolem 10% průkazně zvyšuje riziko iCMP a/nebo smrti, a to nezávisle na přítomnosti ostatních rizikových faktorů

Menopauza

 • hormonální substituční terapie (HRT) nesnižuje riziko KV příhod (to se zvyšuje s věkem bez ohledu na HRT)
 • HRT není doporučena v redukci rizika CMP ani ICH, stejně tak není doporučena u postmenopauzálních žen s akutním iktem (ESO guidelines 2022)